Šerniūtė Nijolė Marytė

Šerniūtė Nijolė Marytė

Šerniūtė Nijolė Marytė

Poetė, prozininkė, lituanistė, pedagogė.

Gimė 1948 m. kovo 13 d. Šaltaičių k., Tauragės r.

 

Nijolė Marytė Šerniūtė mokėsi Rusnės (Šilutės r.) ir Saugų (Šilutės r.) vidurinėse mokyklose. Vilniaus pedagoginiame institute (dab. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija)  1975–1980 m.  studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Ji prieš išvykdama iš Lietuvos yra dirbusi Šilutės švietimo skyriuje ir keliose mokyklose – buvusioje Stemplių (Šilutės r.) aštuonmetėje, dabartinėje Šilutės žemės ūkio mokyklose, Šilutės Vydūno gimnazijoje. Dirbo Norristown‘o vakarinėje mokykloje (JAV). Dėstė lietuvių, rusų ir anglų kalbas. Ji yra gyvenusi Macikuose (Šilutės r.). Švėkšnos, Degučių, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio (Šilutės r.) apylinkės yra jos protėvių žemė.  Šiuo metu gyvena Filadelfijos mieste (JAV).

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 2022 m. pristatyta N. M. Šerniūtės poezijos ir prozos knyga „Raišas paukštis. Eilėraščiai, atsidusimai, pagalvojimai, trumpos istorijos, paveikslai“ (Vilnius, 2021). Tai pandemijos prislėgtame pasaulyje atsiradusios mintys. Eilėraščių ir pasakojimų šaknys yra Lietuvoje. Rašoma apie tai, ką autorė yra mačiusi pasaulyje, kuo gyvena. Poezija įvairi menine raiška, nuotaika ir tematika. Greta klasikinių ketureilių nemaža verlibro.  Kūriniuose, persmelktuose tėvynės ilgesio bei meilės savo kalbai, gamtai, protėviams, atsispindi apmąstymai apie žmogaus laikinumą, būtį ir nebūtį, jaučiamas ramus susitaikymas su tuo, kas neišvengiama, bandymas įminti egzistencijos paslaptį, suvokti laiko fenomeną. Knyga išleista autorės lėšomis, redaguota ir iliustruota pačios autorės. Iliustruota unikalaus gamtos grožio kupinomis fotografijomis. Meninės fotografijos darbų paroda 2022 m. eksponuota Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje.

Autorės kūrybinis kelias prasidėjo Rusnėje. Įkvėpimas kurti atsirado dar mokykloje, perrašant dramą. N. M. Šerniūtės proza tęsia realistinės psichologinės prozos tradicijas.

Susiklosčius aplinkybėms N. M. Šerniūtė išvyko anapus Atlanto. Pirmąją jos knygą „Lange dar švies...“ (Vilnius, leidykla „Žuvėdra“, 2020) išeivijos poetė Sandra Avižienytė 2021 m. pristatė Amerikos lietuvių poezijos pavasario  „Laumės juosta“ metu, kur rinktinė autorei pelnė laureatės vardą.

N. M. Šerniūtė – „JAV lietuvių poezijos pavasario‘2021“ laureatė, Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimo, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ dalyvė (2021).

 

Literatūra:

1.      ŠERNIŪTĖ, Nijolė Marytė. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [rašytojos atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Mašinr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2021]. 1 p.\

2.      Šerniūtė, Nijolė Marytė. Raišas paukštis. Eilėraščiai, atsidusimai, pagalvojimai, trumpos istorijos, paveikslai. Vilnius: Žuvėdra, 2021, 189 psl.