Servienė-Kasiulytė Birutė

Servienė-Kasiulytė Birutė

Servienė-Kasiulytė Birutė

Pedagogė, paveldosaugininkė, tautodailininkė, Mažosios Lietuvos etninės kultūros puoselėtoja, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatė.

Gimė 1959 m. sausio 25 d. Oplankyje, Tauragės r.

B. Servienė 1977 m. baigė Rusnės (Šilutės r.) vidurinę mokyklą, 1985 m. – Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto Defektologijos fakultetą (dab. Vilniaus universiteto Šiaulių akademija), įgijo specialaus mokymo pedagogės ir logopedės specialybę. 2004 m. studijavo Šiaulių universitete ir įgijo  paveldosaugininkės kvalifikaciją.

1978–1996 m. B. Servienė dirbo  Rusnės pagalbinės mokyklos, Šilutės mokyklos internato mokytoja, Šilutės pagrindinės mokyklos mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 1996–1998 m. – Šilutės muziejaus etnologė, vyriausioji fondų saugotoja. Didžiausia motyvacija dirbti ir kurti buvo ir yra meilė  Pamario  kraštui ir to krašto žmonėms. Dirbdama Šilutės muziejuje kartu su leidėju Kęstučiu Demerecku išleido leidinį „Žvejyba pamaryje XVI–XX amžiuje“(1998). B. Servienė  nuo 2005 m. eina Rusnės etnokultūros ir informacijos centro direktorės pareigas. Ji yra Rusnėje vykstančio dailininkų plenero „Tiltai“ iniciatorė.

B. Servienė yra lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos, Kraštotyros draugijos narė. Padeda gaivinti bei puoselėti senųjų amatų, žvejų ir pievininkų buities kultūros bei darbo tradicijas. Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono istorijos ir kultūros žinovė B. Servienė svarbiausia savo tyrimų kryptimi yra pasirinkusi pamario krašto žvejybą, kulinarinį paveldą, gyventojų likimus ir išlikusią autentiką. Šalyje bei už jos ribų ji pristato Pamario krašto gyvenimo prie vandenų būdą. Jos iniciatyva Šilutės krašte susiformavo dvi išskirtinės Klaipėdos regionui svarbios šventės – Šaktarpio ir Laivininkų.

Tautodailininkė nuo 1996 m. surengė personalines karpinių parodas Šilutėje, Pagėgiuose, Tilžėje, Vilniuje, Rusnėje ir kt. Darbuose vyrauja pamario krašto gamtos, prūsiškų ženklų, stilizuotų religinių švenčių motyvai. Ryškiausias jos darbas – „Protėvių krikštai“, publikuotas Lietuvos karpinių kataloge.

B. Servienė yra įvertinta 2010 m. nominacijoje „Už Mažosios Lietuvos istorijos sklaidą ir kultūrinio turizmo naujovių populiarinimą Klaipėdos regione“ Klaipėdos apskrities Garbės ženklu ir diplomu, už aktyvią kūrybingą veiklą 2011 m. apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija, 2019 m. įteikta Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės premija“. Savo veikla ji pasižymėjo Mažosios Lietuvos kultūros paveldo ir etnokultūros aktualizavimo, profesionalaus bei  tautodailės meno, edukacijos, Pamario krašto knygų leidybos srityse.

 

Literatūra:

 

1.      Paulikaitė, Genovaitė. „Sidabrinės nendrės“ laureatė Birutė Servienė: veda meilė menui ir kultūrai [interaktyvus]. Regionų naujienos, 2019 m. kovo 13 d. [Žiūrėta 2022 m. balandžio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://www.regionunaujienos.lt/sidabrines-nendres-laureate-birute-serviene-veda-meile-menui-ir-kulturai/

 

2.      Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, t. 4, p. 235.