Įrašai

Neįprasta kūrybinė improvizacija suvienijo vaikus ir tėvelius

Neįprasta kūrybinė improvizacija suvienijo vaikus ir tėvelius

Mokslo metų eigoje mokykloje popamokinės veiklos vaikams netrūksta…