Bibliotekos Knygos muziejui dovanota bibliografinė retenybė

0012012 m. spalio 15 d., Virginija Veiverienė

Ne vieną retą ir vertingą Mažosios Lietuvos knygą F. Bajoraičio viešajai bibliotekai dovanojo Vokietijoje gyvenanti kraštietė poetė, dailininkė Aldona Gustas. Pastarosiomis dienomis bibliotekoje saugomas jos archyvas papildytas nauju leidiniu: menininkė Knygos muziejui atsiuntė kišeninį 171 puslapio kalbamokslį „Metoula. Sprachführer Litauisch”. Jame publikuojama trumpa lietuvių kalbos gramatika, pasikalbėjimai ir vokiečių-lietuvių kalbų žodynėlis. Šios knygos autorius – 1891 m. Povilų kaime, Šilokarčemos (Šilutės) apskrityje, gimęs Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, publicistas Mikelis Ašmys.

Kultūrininkas M. Ašmys 1898–1905 m. lankė Kintų triklasę mokyklą. Vėliau, mokydamasis Klaipėdos gimnazijoje, suartėjo su Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio aktyvistais Martynu Jankumi, Fricu Ambrazaičiu, Ansu Baltriu, dalyvavo labdaros, kultūros ir švietimo draugijos „Sandora” veikloje. Ašmių namuose rinkdavosi Kintų ir apylinkių pažangusis jaunimas.
Pasirinkęs teisę, M. Ašmys studijavo Karaliaučiaus, Halės, Berlyno, Lozanos universitetuose, bendradarbiavo Mažosios ir Didžiosios Lietuvos laikraščiuose, rašė į JAV lietuvių spaudą. Visos jo publikacijos buvo susijusios su lituanistika ir tautiniais reikalais. Jaunuolis matė, kad nemaža dalis tautiečių jau nebekalba lietuviškai. Jiems jis rengė ir leido lietuvių kalbos vadovėlius. Pirmasis buvo nedidelis, tik 32 puslapių, pavadintas „Polyglott Kuntze. Litauisch” (1916). Antrasis, išleistas 1917 m. Berlyne, buvo minėtas A. Gustas bibliotekai dovanotas leidinys „Metoula. Sprachführer Litauisch”. Po autoriaus mirties 1928-aisiais buvo išleistas antrasis papildytas šio vadovėlio leidimas.
Šiandien M. Ašmio knygos yra bibliografinė retenybė ir mokslininkų bei kolekcininkų itin vertinamos.

002

Spausdinti
Facebook komentarai