Viešąją biblioteką pasiekė vertinga dovana

Viešąją biblioteką pasiekė vertinga dovana2015 m. lapkričio 6 d., Virginija Veiverienė

Kraštietis kalbininkas prof. habil. dr. Arnoldas Piročkinas Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai padovanojo 12 leidinių, kurie papildė Knygos muziejaus Mažosios Lietuvos knygų rinkinį. Lietuvių ir vokiečių kalbomis publikuoti spaudiniai siejasi su Mažąja Lietuva ir bus pravartūs tiems, kuriems svarbus šis kraštas ir jo praeitis.

Dovanotų knygų išleidimo chronologinės ribos siekia 1900-1939 m. Fondas papildytas Klaipėdos krašto dvasininko, kunigavusio Ramučių, Katyčių, Priekulės parapijose, filosofo, politiko, kultūros bei visuomenės veikėjo, teologijos mokslų daktaro Viliaus Gaigalaičio viena reikšmingiausių knygų „Die evangelisch-lutherische Kirche in Litauen, ihre Nöte und Kämpfe im Zeitraum von 1925 bis 1929″ (Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia, jos sunkumai ir kovos 1925–1929 metais. Memel-Klaipėda, 1929), Vytauto Didžiojo universitete tarpukariu dėsčiusio ekonomisto, sociologo, etnologo Viktoro Jungferio sudaryta knyga „Litauischer Liederschrein” (Lietuviškų dainų skrynia. Kaunas, 1939), kurioje skelbiamos Liudviko Rėzos, Georgo Heinricho Neselmano, Richardo Dehmelio, kt. autorių ir paties V. Jungferio išverstos lietuvių liaudies dainos bei vokiečių poetų sukurti sekimai. Dainuojamosios tautosakos skyrelyje bibliotekos lankytojai gali rasti dovanotą Mažosios Lietuvos lietuviškos spaudos ir kultūros istoriko Anso Bruožio rinkinį „Klaipėdiškių dainos” (Vilnius, 1908). Krašto kultūros ir istorijos žinių teikia to paties A. Bruožio parengtas leidinys „Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai ir žymesniejie lietuvių kalbos mylėtojai” (Tilžė, 1920) bei publikacija „Kovo 20 diena: Mažosios Lietuvos prisiglaudimui paminėti” ([Kaunas], 1921). Besidomintiems Mažosios Lietuvos knyga turėtų būti įdomus leidinys „Statistika lietuviškų knygų, spaustų užsieniuose Didžiosios Lietuvos nuo 1864 iki 1900 metų” (1900), fiksuojantis Prūsijoje ir Amerikoje išleistas lietuviškas knygas ir laikraščius bei kalbos paveldo veikalai – pedagogo Miko Šlažo vadovėlis „Elementarbuch der litauischen Sprache” (Lietuvių kalbos elementorius. Memel, 1924), Adomo Vilimo „Mažas vokiškas kalbamokslis” (Heidelbergas, 1923). Kelios knygos skirtos Lietuvą lankantiems turistams ir tiems, kuriems įdomi jos istorija – „Litauen” (Kaunas, [s.a]), minėto V. Jungferio knyga „Alt Litauen” (Senoji Lietuva. Berlin-Leipzig, 1926).
Knygas A. Piročkinas įsigijo įvairiais keliais. Profesorius rašo, kad, pavyzdžiui, dovanojamą almanachą „Kovos keliais” (Klaipėda, 1938), išleistą Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos 15-os metų sukakčiai paminėti, gavo dovanų iš vieno rusniškio 1948 m. vasarą, kai keturis mėnesius gyveno Rusnėje. Knygos antraštiniame lape yra neįskaitomas parašas ir data (1945-03-19).
Visas minėtas knygas rasite F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejuje (Tilžės g. 10), kuriame kviečiame lankytis bibliotekos darbo valandomis.

 

Spausdinti
Facebook komentarai