Pasaulinė poezijos diena Vilkyčių bibliotekoje

Kovo 21 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filiale vyko literatūros popietė „Eilėraštis Lietuvai”, skirta Pasaulinei poezijos dienai paminėti.

Bibliotekininkė Palmyra Jančauskienė papasakojo klausytojams, kad poezija kilo iš liaudies šokių – dainuojant, grojant ir šokant buvo rimuojami žodžiai. Taip senovės žmonės išreikšdavo savo emocijas, atsipalaiduodavo.

Lietuvių kalbos mokytoja Adelė Mikužienė su Vilkyčių pagrindinės mokyklos  mokiniais aptarė, kad vienas iš žymiausių poetų, garsinusių Lietuvą ir ją aprašiusių poezijos posmuose, buvo Maironis. Mokiniai deklamavo šio tautos dainiaus eilėraščius „Nuo Birutės kalno“, „Daina“, „Kur bėga Šešupė“.

Šeštos ir devintos klasių  mokiniai kūrė šimtaeilį eilėraštį, skirtą Lietuvai. Popietės metu mokiniai skaitė savos kūrybos eiles, kuriose atsispindėjo meilė, ištikimybė ir patriotiškumas gimtajam kraštui.

Devintos klasės mokinės, paskatintos lietuvių kalbos mokytojos Birutės Dapkūnienės, rinko gražiausius žodžius Lietuvai iš Janinos Degutytės, Bernardo Brazdžionio, Maironio kūrinių. Šiuos žodžius jos surimavo ir sudėjo į šimtaeilio posmus, kuriuos vėliau perskaitė.

Dalyviai renginį užbaigė sudainavę Maironio kūrinį „Lietuva brangi“.

Bibliotekininkių iniciatyva mokinių kūryba bus užrašyta ir sudėta į knygą, skirtą Lietuvos šimtmečiui paminėti.

 

Palmyra Jančauskienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Vilkyčių filialo bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai