Aš – jaunasis skaitytojas

Antradienio rytą, gegužės 9-ąją, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Juknaičių filiale vyko literatūros ir muzikos renginys „Aš – jaunasis skaitytojas“. Vyko garsiniai skaitymai, menamos mįslės ir dainuojamos dainos, dalyvaujant Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtiniams.

Vaikai klausėsi bibliotekininkės skaitomos lietuvių liaudies pasakos „Gaidys gudruolis“ apie gaidį, kuris vieną ankstyvą pavasario rytą nutūpė ant tvoros ir garsiai pragydo. Neatsigrožėdamas savo gražiu balsu, jis porą kartų pakartojo giesmę ir nusprendė, kad dar ne visi jį išgirdo. Tuomet nuėjo toliau į pievas sugiedoti taip, kad visas pasaulis išgirstų. Pasaulis kaip pasaulis, o lapė tikrai išgirdo akiplėšiškai rėkaujantį gaidį ir puolė artyn prie jo. Pasiklausę pasakaitės vaikai sužinojo, kaip gaidys pergudravo gudriąją lapę ir išvengė liūdnos baigties.

Jaunieji dalyviai klausėsi Aurelijos Novikienės pianinu atliekamo kūrinio „Liūdna pasaka“, minė bibliotekininkės pateiktas mįsles iš Kosto Kubilinsko knygos „Menu mįslę keturgyslę“. Vaikai turėjo įminti ir muzikines mįsles: reikėjo atspėti, kokia daina grojama pianinu ir ją padainuoti.

Ikimokyklinukai klausėsi lietuvių sakmės apie gegutę, kuri pavasarį skraido po mišką ir nuolat kukuoja, palieka kiaušinius kitų paukščių lizduose ir laukia, kol kiti išperės gegužiukus.

Padainavę dainą apie gegutę, pasiklausę įvairiausių istorijų, pasidžiaugę skaitymo akimirka, pagrindinių herojų laime, vaikai renginio pabaigoje smagiai žaidė žaidimus.

 

 

 

 

Rasa Vaičiulienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Juknaičių filialo bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai