Erasmus

Klaipėdos regiono bibliotekininkų stažuotės užsienio kultūros įstaigose

Erasmus2020–2021 m. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka kartu su Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio ir Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosiomis bibliotekomis atstovaudamos Konsorciumą įgyvendina „Erasmus+“ programos suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą“, Nr. 2020-1-LT01-KA104-077592. Projekto tikslas – tobulinti bibliotekininkų edukacinių programų rengimo ir vykdymo kompetencijas, siekiant didinti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų prieinamumą Klaipėdos regione.

Viena iš projekto įgyvendinimo veiklų – regionų bibliotekininkų dalyvavimas mobilumo vizituose – darbo stažuotėse užsienio bibliotekose ir kitose kultūros įstaigose.

2020 m. ir 2021 m. projekte dalyvaujančios bibliotekos vykdė mobilumo dalyvių atrankos konkursus, kurių nugalėtojai ir dalyvaus planuojamuose darbo stažuotėse.

Skelbiame I ir II mobilumų dalyvius!

I mobilumo vizitas

Data: 2021-05-03 – 2021-05-07

Darbo stebėjimo vizitas vyks Arukaso savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Biblioteca Municipal de Arucas), Gran Kanarijoje, Ispanija.

Mobilumo dalyviai:

1. Lina Štreimikienė (KLAVB).
2. Lina Bimbirytė (KLAVB).
3. Paulina Sutkutė (Kretingos raj. SVB).
4. Birutė Naujokaitienė (Kretingos raj. SVB).
5. Jolita Baltutienė (Šilutės raj. SVB).
6. Sandra Jablonskienė (Šilutės raj. SVB).

II mobilumo vizitas

Data: 2021-05-31 – 2021-06-04

Darbo stebėjimo vizitas vyks Helsinkio centrinėje bibliotekoje (Helsinki Central Library Oodi), Suomijoje.

Mobilumo dalyviai:

1. Daiva Nakrošienė (KLAVB).
2. Viktorija Žilinskaitė (KLAVB).
3. Žaneta Jokužytė (Šilutės raj. SVB).
4. Liudmila Nausėdienė (Šilutės raj SVB).
5. Brigita Barkauskaitė (Kretingos raj. SVB).
6. Zofija Mačiuvienė (Kretingos raj. SVB).

Sveikiname nugalėtojus!

Su atrinktais mobilumo vizitų dalyviais bus sudarytos sutartys, pagal kurias bus skirta finansinė dotacija padengti pragyvenimo ir kelionės išlaidas. Vasario mėnesio pabaigoje bus formuojamos mobilumo vizitų darbo grupės, paskirstytos kelionės organizavimo, darbinės dienotvarkės planavimo užduotys.

Esant nepalankiomis pandemijos (Covid-19) sąlygoms mobilumo vizitų laikas bus nukeltas. Apie numatomus keitimus informuosime Konsorciumo narių projekto koordinatorius bei atrinktus mobilumo dalyvius.

Spausdinti
Facebook komentarai