A.Norvilo dovanotos knygos

Vertinga išeivijos prof. dr. Algio Norvilo dovana bibliotekai

A.Norvilo dovanotos knygos

Šilutės F. Bajoraičio viešąją biblioteką pasiekė trečioji Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančio išeivio iš Švėkšnos apylinkių, psichologo, visuomenės veikėjo, prof. dr. Algio Norvilo atsiųstų knygų siunta. Kaip ir pirmosiose dviejose (2017, 2021), siuntoje vyrauja lietuvių išeivijos šviesuolių įvairiais laikotarpiais išleistos knygos: grožinė literatūra, istorijos, tautiškumo, dvasinių ieškojimų ir savikūros tematikos leidiniai.

Kaskart A. Norvilas pamalonindavo bibliotekininkus atsiųsdamas knygų su žymių asmenybių rankraštiniais įrašais. Ir šį kartą smalsiai vartėme dovanotas knygas ieškodami autografų ir dedikacijų. Pasirodo, ne veltui. Knygoje „Menas spalvų ir formų žaisme“ (Putnam, 1975) radome jos autoriaus, išeivijos mąstytojo, buvusio kunigo dr. Felikso Jucevičiaus 1975 m. įrašytą autografą. Liudo Dovydėno, vieno produktyviausių prieškario Lietuvos kūrėjų, publicistikos ir atsiminimų knygoje „Mes ieškom pavasario“ ([Schweinfurt], 1948) irgi paliktas prasmingas rašytojo rankraštinis įrašas. Dovanotoje psichologo, filosofo, garsaus išeivijos mokslininko prof. Justino Pikūno kartu su dr. Aldona Palujanskiene parašytoje knygoje „Stresas. Atpažinimas ir įveikimas“ (Kaunas, 2005) įrašyta dedikacija, skirta A. Norvilui ir jo žmonai Jūratei. Beje, šią knygą naudinga pavartyti ir paskaityti kiekvienam iš mūsų norint emociškai ir fiziškai sveikiau gyventi, nes joje pateikiami praktiniai patarimai ir pratimai. Atsiųstoje po 65 metų klajonių išeivijoje į Lietuvą 2009 m. sugrįžusio katalikų kunigo, jėzuito Gedimino Kijausko knygoje „Į didžiąją meilę“ (Vilnius, 2014) rastas rankraštinis įrašas, skirtas A. ir J. Norvilams, liudijantis šeimos pažintį su minėtu dvasininku.

Šie ir kiti dovanotuose leidiniuose rasti autografai, dedikacijos svarbūs ne tik dėl juos palikusių asmenybių įprasminimo, bet iliustruoja ir pačio A. Norvilo šeimos tamprius bendravimo saitus su plačia išeivijos kultūrine bendruomene, jų šeimos įnašą išlaikant ir puoselėjant lietuvybę ir lietuviškas vertybes kitapus Atlanto.

Siuntoje radome ir Henriko Nagio poezijos knygą „Saulės laikrodžiai“ (Čikaga, 1952), kurios esminė ašis – vaikystės temos. Vakaruose su didžiąja pasitraukusiųjų banga atsidūręs poetas H. Nagys yra gimęs Mažeikiuose. Jo tėvas, geležinkelininkas, buvo kilnojamas su visa šeima iš vieno miesto į kitą. Gyventa per visą Lietuvą: nuo Mažeikių iki Naujosios Vilnios ir Pagėgių. Ketverius metus (1935–1939) Nagių šeima buvo apsistojusi ir Šilutėje, gyveno namo priešais geležinkelio stotį antrame aukšte. Kartu čia gyveno ir būsimojo poeto sesuo Zinaida Nagytė-Liūnė Sutema, kuri, paskatinta brolio, irgi pasirinko poetės kelią.

Daugumos prof. A. Norvilo dovanotų knygų F. Bajoraičio viešoji biblioteka ir jos filialai neturėjo. Dėkojame bibliotekos bičiuliui už gausias dovanas, o skaitytojus kviečiame skolintis šiuos leidinius, praturtinusius mūsų fondus.

Virginija Veiverienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
vyr. bibliotekininkė

Autografai knygose

Spausdinti
Facebook komentarai