Rašytojas Dainius Sobeckis

Pristatyta Dainiaus Sobeckio kūryba, laužanti stereotipus

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje spalio 21 dieną vyko susitikimas su poetu, eseistu, humanit. m. dr. Dainiumi Sobeckiu ir jo knygų pristatymas. Kartu dalyvavo knygų redaktorius, poetas, filologas Danielius Milašauskas.

D. Sobeckis Klaipėdos universitete studijavo teologiją ir religijotyrą. 2013 m. apgynė daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete. Jis yra kelių poezijos rinkinių bei sudarytų knygų, mokslinių publikacijų autorius. Rašytojas yra išbandęs įvairius literatūros žanrus – monografijos, esė, poezijos, romano.

Mokslinių tyrimų sritys: religijotyra, išeivijos literatūra, kultūros teologija, literatūros teologija. Susitikimo metu pristatyta D. Sobeckio monografija „Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybės universalėjimas“, publikuota autoriaus daktaro disertacijos darbo pagrindu, apginta 2013 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Pristatoma knyga – apie iškilų lietuvių išeivijos poetą, kunigą pranciškoną, teologijos daktarą, laikraščio „Šv. Pranciškaus varpelis“ redaktorių, Šv. Antano gimnazijos Kenebunkporte (JAV) rektorių, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininką, kultūros žurnalo „Aidai“ vyr. redaktorių, Bruklino Adomo Galdiko dailės galerijos direktorių, žymų visuomenės veikėją ir meno puoselėtoją Leonardą Andriekų (1914–2003).

L. Andriekus gimė Barstyčiuose (Skuodo r.), siekė mokslo žinių ir savo užsibrėžto tikslo link – įgyti išsilavinimą – ėjo kryptingai, mokėsi Europos seminarijose. Kelyje į dvasininkijos luomą, vienuolystę ir kunigystę, jį lydėjo krikščioniškojo universalizmo pagrindų suvokimas. Išeivijoje (Niujorke) L. Andriekus pragyveno apie 52 metus. Jam nuolat teko save dalinti dviem veiklos sritims – tarnystei ir visuomeninei bei kultūrinei veiklai.

D. Sobeckis išsamiai studijavo L. Andriekaus archyvo dokumentinę medžiagą, monografijoje tyrinėjo jo asmenybę, poetinę kūrybą, pamokslų prakalbas, susirašinėjimą laiškais  su kitais to laikmečio Lietuvos išeivijos rašytojais, kultūros ir meno bičiuliais – Rūta Lee, Bernardu Brazdžioniu, Kaziu Bradūnu, Alfonsu Nyka-Niliūnu ir kt. Argi ne keistas sutapimas, tačiau tiek monografijos autorius D. Sobeckis, tiek kunigas pranciškonas L. Andriekus yra gimę tą pačią dieną –  liepos 15-ąją.

Susirinkusiems svečias pristatė esė rinkinį „Tikiu vadinasi bijau“, kuriame sudėti  trumpi straipsniai, parašyti 2011–2021 m. Dalis jų publikuota Lietuvos kultūrinėje spaudoje. Rinkinyje nagrinėjamos esaties, fantastikos, mitologijos, pasakų, teologijos, religijos bei kt. temos, kurios susipina su filosofija ir krikščioniškosios dogmatikos idėjomis. Autorius teikia savo įžvalgas ir teiginius, neigdamas pasenusias, sustabarėjusias dogmas. Kūrinių pavadinimai  atspindi laisvo žanro, pripildytą kalbos žaismo esė: „Geriems kunigams dangus, o blogiems – viskas“, „Jėzaus profesija“, „Dėl Šv. Rašto išeisi iš krašto“, „Dievo žemės avinėliai“, „Kūrybinė nuodėmė“ ir kt. Anot autoriaus, jis nerekomenduotų skaityti šio esė rinkinio savo mokiniams, kuriems dėsto tikybos pamokas Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje.

Susitikimo metu D. Sobeckis pasidalino netolimais kūrybiniais ateities sumanymais. Jis jau kitais metais planuoja išleisti fantastikos bei mistikos istorijų knygą, iliustruotą sūnaus piešiniais, skirtą vaikams.

Dalia Pupšytė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė

F. Bajoraičio bibliotekoje D. Sobeckio knygų pristatymas Rašytojas D. Sobeckis Rašytojas Dainius Sobeckis ir filologas Danielius Milašauskas

Spausdinti
Facebook komentarai