Tremtinių pasakojimai perduodami jaunesnėms kartoms

Birželio 14 d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filiale paminėta „Gedulo ir vilties“ diena. Šiemet minima 83-jų metų sukaktis, kai 1941 metų birželio 14-sios naktį, enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus ir trėmimus.

Susitikimo pradžioje buvo uždegtas tradicinis „Gedulo ir vilties“ žibintas, kuris uždegamas kiekvieno tremtinių susitikimo metu Vilkyčių bibliotekoje. Su kiekvienais metais tremtinių gretos vis mažėja, nebelieka žmonių, kurie išgyveno sunkią dalią Sibiro platybėse. Tačiau žmonių išgyvenimų pamiršti negalima, jaunoms kartoms reikia perduoti kokie įvykiai tuo metu sukrėtė Lietuvą.

Susitikimo metu buvo pristatyta bibliotekoje ruošiama medžiaga „Vilkyčių gyventojų atmintyje – tremtis: pasakojimai, prisiminimai, išgyvenimai“. Byloje sudėtos Vilkyčių filiale vykusių susitikimų su tremtiniais nuotraukos ir spaudos straipsniai nuo 2006 m. iki 2023 m. Renkamoje ir pastoviai pildomoje medžiagoje aprašyti Vilkyčių vietovėje gyvenančių buvusių tremtinių asmeniniai išgyvenimai bei prisiminimai. Pateiktos nuotraukos iš tremtinių asmeninių archyvų. Tik iš fotografijų galima pamatyti suvargusius, prastai apsirengusius žmones, bet jų akyse degančią viltį sugrįžti į Lietuvą.

Susirinkę svečiai pasakojo tremties laikmečio atsiminimus: apie sunkios vaikystės įspūdžius, savo ir tėvelių alinantį darbą Sibiro taigose, problemas sugrįžus į Lietuvą.

Ieva Myrovienė pasakojo, kad jai esant tik 7 metų, teko patirti baimę, kai  gyvuliniais vagonais vežama į Sibirą glaudėsi prie mamos. Matė kelionėje išsikamavusius ir  mirusius žmones.

Snieguolė Brazdeikienė prisiminė mamos Janinos Šmitaitės-Veserienės pasakojimus. Jos laikiną apsistojimą po apverstomis valtimis, ankštą gyvenimą barakuose, sunkų miško ruošos darbą.

Surinkta medžiaga išliks kaip palikimas jaunesnėms kartoms, kurią bus galima peržiūrėti Vilkyčių bibliotekoje.

 Palmyra Jančauskienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Vilkyčių filialo bibliotekininkė

Tremtinių susitikimas Vilkyčių bibliotekoje2024_2

Tremtinių susitikimas Vilkyčių bibliotekoje2024_6 Tremtinių susitikimas Vilkyčių bibliotekoje2024_1

Spausdinti
Facebook komentarai