2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienį, 17. 10 val.

Knygos „Nematomuose apkasuose“ pristatymas ir susitikimas su jos autoriumi, Lietuvos kariuomenės vadu (2009–2014), dimisijos generolu leitenantu ARVYDU POCIUMI.

 

Apie knygą:

Ši knyga skirta visiems Lietuvos žmonėms, ypač aktyviems Atgimimo laikotarpio įvykių dalyviams ir 1990–1991 m. Lietuvos laisvės gynėjams, kurie sunkiu Lietuvai metu savanoriškai atliko savo pareigą – gynė Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Knygoje daug dėmesio skiriama apmąstymams apie pareigos jausmą, tėvynę ir karininko garbę.

 

Apie autorių:

Arvydas Pocius gimė ir augo Klaipėdoje. 1990–1991 m. dalyvavo saugant Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą. 1991 m. sausio 11 d. prisiekė Lietuvos Respublikai ir tapo eiliniu kariu-savanoriu.

Buvo Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos vadu, Rytų karinės apygardos vadu, Sausumos pajėgų vadu, NATO Sąjungininkų transformacijos vadavietės štabo viršininko pavaduotoju. 2009–2014 m. ėjo Lietuvos kariuomenės vado pareigas. 2014–2019 m. dirbo Lietuvos ambasadoriumi Rumunijoje.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju ir Karininko kryžiais, Sausio 13-osios atminimo medaliu, Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Krašto apsaugos sistemos lygmens medaliu „Už nuopelnus“ ir kitais apdovanojimais.

Renginys skirtas Sausio 13-osios įvykiams paminėti.

Spausdinti
Facebook komentarai
Atnaujinta: 2020-01-10