Butkus Eugenijus

Butkus Eugenijus

Chemikas organikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Gimė 1951 m. liepos 13 d. Šilutėje.

1969 m. baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą (dab. Šilutės pirmoji gimnazija), 1974 m. – Vilniaus universitetą.

1974–1977 m. dirbo Vilniaus universiteto Chemijos katedros mokslo darbuotoju, 1977–1988 m. buvo asistentas ir vyr. dėstytojas, nuo 1988 m. – docentas, 1991–1996 m. – katedros vedėjas. 1996 m. Eugenijus Butkus tapo habilituotu fizinių mokslų daktaru. 2003–2013 m. – Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas. 2013–2015 m. – Vilniaus universiteto mokslo reikalų prorektorius. 2015–2017 m. dirbo Vilniaus universiteto Gyvybės mokslo centro vadovu. 2012–2013 m. – Europos mokslo fondo (European Science Foundation) viceprezidentas. 2016–2017 m. – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro valdybos pirmininkas. Nuo 2017 m. kovo mėnesio paskirtas Lr švietimo ir mokslo ministro patarėju.

E. Butkus yra Europos Komisijos aukšto lygio dviejų ekspertų grupių narys: Euratom programai ir 7-ajai bendrajai programai Ex-post vertinti. LR Ministro Pirmininko darbo grupės „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų politikos kaitos gairių patvirtinimo“ narys. Lietuvos atstovas ES programos „Horizontas‘2020“ strateginiame komitete.

2011 m. E. Butkus išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu. Jam 2013 m. įteikta Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Naujų karbociklinių ir heterociklinių organinių medžiagų sintezės metodų kūrimas, struktūros, savybių tyrimai ir taikymas“ (1998–2012).

Paskelbė per 100 mokslinių publikacijų tarptautiniuose mokslo žurnaluose naujų jungtinių sintezės ir erdvinės struktūros tyrimų tema. Parengė 6 mokymo priemones studentams, viena iš jų – „Organinių reakcijų mechanizmų uždaviniai“ (2012). Parašė (su bendraautoriais) chemijos vadovėlį 11 klasei.

Bendradarbiavo Šiaurės šalių tarybos (Nordforsk) moksliniuose projektuose: „Kristalų inžinerija ir supramolekulinės medžiagos“ (2006–2010), „Aukštos kokybės Šiaurės šalių chemija“ (2009–2014).

E. Butkus skaitė kviestinius ir žodinius pranešimus per 80 tarptautinių ir nacionalinių konferencijų. Jis yra tarptautinių mokslinių konferencijų „Balticum Organicum Syntheticum“ organizacinio komiteto narys.

 

Literatūra:

1.      Butkus Eugenijus. Apklausos anketa : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 2017]. 2 p.

2.      VU mokslininkas Eugenijus Butkus tapo ministrės Jurgitos Petrauskienės patarėju [interaktyvus]. 2017 m. kovo 6 d. [Žiūrėta 2018 m. sausio 19 d.]. Prieiga per internetą: <www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/vu-mokslininkas-eugenijus-butkus-tapo-ministres-jurgitos-petrauskienes-patareju-233-764326>.