Daukšaitė Lina Karolina

Daukšaitė Lina Karolina

Daukšaitė Lina Karolina

Medicinos seselė, poetė, visuomenininkė.

Gimė 1925 m. rugsėjo 19 d. Lygumų miestelyje, Pakruojo r.

Mirė 2018 m. sausio 6 d. Šilutėje.

Medicinos mokslus baigė Klaipėdos bei Šilutės medicinos mokyklose. Nuo 1949 m. dirbo įvairiose Šilutės medicinos įstaigose. Daugiausiai ji išdirbo Šilutės tuberkuliozės ligoninėje medicinos seserimi.

Nuo 1949 m. Lina Karolina Daukšaitė vaidino įvairiuose Šilutės dramos rateliuose, dešimt metų (1960–1970) – Šilutės liaudies teatre, 13 metų dainavo Šilutės kultūros namų ir medicinos darbuotojų chore. Ji yra sukūrusi net 83 vaidmenis. Svarbiausia jai buvo teatras: scenoje išbuvo daugiau negu 10 metų – tai jai buvo sielos atgaiva, gyvenimo džiaugsmas ir pilnatvė.

Iš viso parašė 306 eilėraščius, 89 eilėraščiai publikuojami įvairiuose internetiniuose puslapiuose, išleistos dvi knygelės – „Vėjo išdaigos“ (Šilutė, 2005) ir „Rudens nuometas“ (Šilutė, 2006). L. Daukšaitė yra septynių knygų bendraautorė.

Išėjusi į pensiją dar ilgai dalyvavo kūrybos vakaruose, buvo kviečiama į įvarius kultūros renginius, ten skaitydavo savo kūrybą.

 

Literatūra:

1.      Lina Karolina Daukšaitė [interaktyvus]. 2018, sausio 9 d. [Žiūrėta 2018 m. sausio 19 d.]. Prieiga per internetą: <www.silaineskrastas.lt>.

2.      Radzevičius, Gintaras. Poetišką sielą rašyti paskatino vaikai [interaktyvus]. 2010 m. rugsėjo 16 d. [Žiūrėta 2018 m. sausio 19 d.]. Prieiga per internetą: <www.siluteszinios.lt>.