Juška Albertas Dovydas

Juška Albertas Dovydas

Juška Albertas Dovydas

Lietuvos pedagogas, Mažosios Lietuvos istorikas, socialinių mokslų daktaras.

Gimė 1931 m. rugsėjo 10 d. Rimženčių kaime, Šilutės r.

Mirė 2014 m. gruodžio 21 d. Klaipėdoje.

Albertas Juška 1951 m. baigė Šilutės I vidurinę mokyklą (dab. Šilutės pirmoji gimnazija), 1953 m. – lietuvių kalbos ir literatūros studijas Klaipėdos mokytojų institute, 1958 m. – Vilniaus pedagoginiame institute.

Dirbo Plikių, Klaipėdos XV (1968–1976 m.) vidurinių mokyklų direktoriumi. 1974–1991 m. – Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų, 1991–2001 m. – Klaipėdos universiteto dėstytoju, nuo 1977 m. – docentu, 1975–1979 m. – Pedagogikos fakulteto dekanu, 1979–1989 m. – mokslo reikalų prorektoriumi.

Parašė mokomųjų knygų, reikšmingų monografijų: „Diktantai 5–8 klasei: lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (1967), „Paauglių teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas“ (1977), „Kai kurie studentų mokslo tiriamojo darbo klausimai“ (1984), „Jie mokė mus“ (1991), „Lietuvininkų žemė“ (1994; su Jurgiu Mališausku ir Vladu Pupšiu), „Mokyklos pedagogika“ (1996; su V. Jakavičiumi), „Mažosios Lietuvos bažnyčios istorija XVI–XX a.” (1997; už jos rankraštį 1995 m. paskirta Mažosios Lietuvos fondo dr. Vydūno II laipsnio premija), „Mažosios Lietuvos mokykla” (2003) autorius bei „Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis 1918–1941 m.“ (1996), „Die reformatorischen Kirchen Litauens“ (1998; „Lietuvos reformuotoji bažnyčia“) bendraautoris. Periodinėje spaudoje, moksliniuose leidiniuose paskelbė per 100 straipsnių apie Mažąją Lietuvą ir kt. V. Gaigalaičio knygoje „Atsiminimai“ (1998) publikuotas A. Juškos straipsnis „Laikas nėra visagalis (apie kun. dr. V. Gaigalaitį).

A. Juška buvo aktyvus lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ bendražygis nuo jos įkūrimo 1989 m. Kartu su doc. dr. J. Mališausku skaitė paskaitų ciklą Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros klausimais Bendrijos mokyklėlėje daug straipsnių parašė keturių tomų „Mažosios Lietuvos enciklopedijai“ (2000–2009), buvo jos redkolegijos narys. Rašė straipsnius ir „Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor“ (2014; „Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas“), „Visuotinei lietuvių enciklopedijai“.

 

Literatūra:

1.      Vytautas A. Gocentas. Netekome Mažosios Lietuvos istorijos tyrėjo doc. dr. Alberto Juškos [interaktyvus]. 2014  m. gruodžio 27 d. [Žiūrėta 2018 m. sausio 22 d.]. Prieiga per internetą: < http://alkas.lt/2014/12/27/netekome-mazosios-lietuvos-istorijos-tyrejo-doc-dr-alberto-juskos/ >.

2.      Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė, 2000, p. 179.