Rumšas Petras

Rumšas Petras

Rumšas Petras

Pedagogas, matematikas, vadovėlių autorius.

Gimė 1921 m. lapkričio 2 d. Paulaičiuose, Šilutės r.

Mirė 1987 m. vasario 23 d. Vilniuje.

Petras Rumšas, baigęs Tvaskučių (Šilutės r.) pradinę mokyklą, savarankiškai pasiruošęs ir išlaikęs egzaminus 1934 m. įstojo į Švėkšnos gimnazijos (Šilutės r.) trečią klasę. Mokėsi ir kartu uždarbiavo kitus mokydamas.

1940 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultetą. Karo metais, 1941–1942 m., P. Rumšas mokytojavo Vilkijos progimnazijoje, kur dėstė matematiką ir bandė tęsti studijas, bet vokiečių okupacinei valdžiai uždarius universitetą, toliau dirbo mokytoju. P. Rumšas buvo Sakalinės (Tauragės r.) pradinės mokyklos vedėju. Už rezistencinę veiklą metams buvo papuolęs į lagerį Estijos skalūnų kasyklose. 1946–1949 m. dėstė matematiką Švėkšnoje. Po to įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, kurį baigė 1954 m. Po studijų buvo paskirtas šio fakulteto Geometrijos katedros asistentu. Vėliau buvo perkeltas į Matematinės analizės katedrą (prof. Zigmo Žemaičio), kurioje iki mirties ėjo vyresniojo dėstytojo ir docento pareigas.

Vilniaus universitete P. Rumšas dėstė matematikos didaktiką, vadovavo studentų pedagoginei praktikai. Kartu dėstė aukštąją matematiką būsimiems ekonomistams, matematinę analizę, elementariąją matematiką, kompleksinio kintamojo funkcijų teoriją būsimiems matematikams. Keletą metų dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, kur pradėjo rašyti matematikos vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams. 1985 m. P. Rumšas gavo docento pedagoginį vardą.

Mokslinė-metodinė P. Rumšo veikla matematikos didaktikos srityje buvo labai plati. Jis tyrinėjo lietuviškojo matematikos vadovėlio istoriją, daug dėmesio skyrė lietuviškųjų matematikos terminų genezei, matematikos mokymo literatūrai kurti. Nuo 1984 m. su bendraminčiais pradėjo organizuoti reguliarius mokyklinės matematikos seminarus Baltijos šalyse, kurie peraugo į tarptautines konferencijas, rengiamas iki šiol. 2011 m. Šiaulių universitete jau įvyko 12-oji konferencija.

 

Literatūra:

1.      Jasiūnas, Henrikas; Verikaitė, Vitolda. Nusipelniusio mokytojo docento Petro Rumšo (1921 11 02–1987 02 23) nuopelnai Lietuvos mokyklai [interaktyvus]. 2007  m. [Žiūrėta 2018 m. sausio 22 d.]. Prieiga per internetą: <ftp://science.mii.lt/pub/Publications/47_TOMAS(2007)/mat_istorija/Jas_ver2.pdf >.