Žemgulis Kazimieras

Žemgulis Kazimieras

Žemgulis Kazimieras

Pedagogas, agronomas, visuomenininkas, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas.

Gimė 1928 m. gruodžio 25 d. Toliotų k., Klaipėdos r.

Mirė 2016 m. liepos 11 d. Bitėnuose, Pagėgių sav.

Kazimieras Žemgulis pasirinko agronomo profesiją, kurios paslapčių mokėsi Plungės, o vėliau – Klaipėdos žemės ūkio technikume.

Saugų (Šilutės r.) vaikų globos namuose dirbo agronomu instruktoriumi. 1956 m. čia sutiko būsimą žmoną Birutę, su kuria 1958 m. susituokė.

Netrukus, baigęs Klaipėdos pedagoginę mokyklą, K. Žemgulis tapo pradinių klasių mokytoju. Padirbėjęs keliose mokyklose, 1966 m. su šeima persikėlė gyventi į Bitėnus (Pagėgių sav.), kur gavo darbo dviem pradinių klasių mokytojams ir būstą šeimai. Po kelių metų, sumažėjus mokinių skaičiui, K. Žemgulis ėmė dirbti Lumpėnų (Pagėgių sav.) aštuonmetėje mokykloje. Čia jis mokė matematikos, muzikos, buvo pradinių klasių mokytoju. 1992 m. mokytojas išėjo į užtarnautą poilsį.

1981 m. įsteigtas lietuviškos spaudos leidėjo Martyno Jankaus (1858–1946) memorialinis muziejus. Birutė ir Kazimieras Žemguliai buvo aktyvūs jo steigėjai, eksponatų gausintojai ir prižiūrėtojai. 1999 m. jie abu apdovanoti Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premija už krašto garsinimą ir indėlį į kultūros paveldo puoselėjimą.

 

Literatūra:

1.      In memoriam Kazimieras Žemgulis [interaktyvus]. 2016 m. liepos 13 d. [Žiūrėta 2018 m. sausio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://silutesnaujienos.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=14549:in-memoriam-kazimieras-emgulis&catid=81:naujienos&Itemid=136>.

2.      Tokie skirtingi ir svarbūs mano gyvenime [interaktyvus]. 2009 m. gegužės 21 d. [Žiūrėta 2018 m. sausio 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2006-2011/node/17847e91.html?page=0%2C1&%24Version=1&%24Path=/>.