Flick Rokas

Flick Rokas

Flick Rokas (iki 1989 m. Rokas Alvydas Liaukonis)

Ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, prozininkas, eseistas.

Gimė 1936 m. rugpjūčio 16 d. Veisėjuose, Lazdijų r.
Mirė 2023 m. vasario 26 d.

Rokas Flick 1945–1947 m. mokėsi Šilutės pradžios mokykloje, 1947 – 1954 m. mokslus tęsė Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės pirmoji gimnazija). 1959 m. Vilniaus universitete baigė archeologiją, 1961–1966 m. – pramonės ekonomiką. 1970–1974 m. R. Flick buvo Maskvos I. Gubkino naftos ir dujų pramonės instituto aspirantas. 1975 m. šiame institute apgynė disertaciją „Pabaltijo respublikų miestų dujofikavimo sistemų optimizavimo ekonominis efektyvumas“, įgijo  ekonomikos mokslų kandidato laipsnį. 1984 m. ten pat apgynė disertaciją „Miesto dujų tiekimų sistemų optimizavimas tikimybinio neapibrėžtumo sąlygomis“, įgijo ekonomikos mokslų daktaro laipsnį.

1961–1966 m. R. Flick dirbo Vyriausioje buitinio gyventojų aptarnavimo valdyboje prie Lietuvos Ministrų Tarybos. 1966–1969 m. Komunalinio ūkio ministerijos Vyriausiosios gazifikacijos valdybos viršininko pavaduotojas, 1969–1986 m. – Dujinių įrenginių derinimo ir dujofikacijos orgtechnikos valdybos viršininkas. 1986–1990 m. R. Flick buvo Vilniaus inžinerinio statybos instituto dėstytojas, nuo 1987 m. – profesorius. 1990–1991 m. – energetikos ministro pavaduotojas, LR Vyriausybės patvirtintos Nacionalinės energijos ir efektyvumo didinimo programos vienas iš autorių, Organizacinės koordinacinės komisijos pirmininkas. Nuo 1995 m. – R. Flicko konsultacinės-prekybinės firmos (Klaipėda) savininkas ir vadovas. Nuo 2009 m. – Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos narys.

R. Flick parašytos knygos: „Mitingų metas, sudrebinęs Lietuvą: ištraukos iš dienoraščio“ (2005); „Ištiesk pagalbos ranką man: istorinė drama“ (2008); „Atrastoji žemė: autobiografinė apybraiža“ (2008); „Šiaurės Sachara: romanas apie pamirštąją Kuršių Neriją“ (2010); „Paskutinis traukinys: romanas“ (2012); „Emma, pastoriaus duktė: romanas“ (2014); „Pradingę klajojančiam smėlyje: romanas apie senovės kuršius“ (2016).

2012 m. tarptautinio literatūrinio rudens konkurse „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ už romanus „Šiaurės Sachara“ ir „Paskutinis traukinys“ įteikta Prozos nominacija, 2015 m. – Ievos Simonaitytės premija už romaną „Emma, pastoriaus duktė“.

 

 

Literatūra:

1.      Rokas Flick [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018 m. sausio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.rasytojai.lt/lt/kontaktai/54-rasytojai/esami-nariai/f/745-rokas-flick>.

2.      FLICK, Rokas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2018]. 2 p.