Rauktienė Angelė

Rauktienė Angelė

Tautodailininkė, Lietuvos liaudies meno tradicijų puoselėtoja, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatė.

 

Gimė 1953 m. liepos 1 d. Veiveriuose, Prienų r.

 

1971 m. Angelė Rauktienė baigė Veiverių vidurinę mokyklą (Prienų r.). 1974 m. Kauno technologijos technikume (dab. Kauno kolegija) gavo audinių marginimo ir apdailos specialistės diplomą. Po mokslų pradėjo dirbti dailininke-apipavidalintoja Šilutės melioracijos ir statybos montavimo valdyboje. Dailininke-apipavidalintoja dirbo ir kitose Šilutės įmonėse. Aktyviai dalyvavo floristikos kursuose, pelnė respublikinių apdovanojimų.

Nuo 1992 m. A. Rauktienė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. 2007 m. jai suteiktas meno kūrėjo statusas, 2013 m. –  tradicinių amatų meistro vardas.  Nuo 1995 m. kartu su vyru Vytautu Raukčiu yra laisvi menininkai ir užsiima taikomąją tautodaile. Dalyvauja edukacinėje ir visuomeninėje veikloje, nuo 1983 m. rengia asmenines ir dalyvauja grupinėse parodose, A. Rauktienė dažnai tampa jų prizininke ir laureate. Įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje kiekvienais metais ji praleidžia 50–60 dienų per metus.

A. Rauktienė pagal senąsias meistrų tradicijas margučius skutinėja, margina vašku, mozaika, raižo, tapo kraičio skrynias. 2000 m. tautodailininkė, kaip margučių margintoja, atstovavo Lietuvai Švedijoje. Ji rašo noveles, kuria kaulinius žaislus. 2009 m. A. Rauktienės dirbiniams (augaliniais dažais dažytiems bei skutinėtiems margučiams, kauliniams žaislams) suteiktas Lietuvos tautinio paveldo produkto sertifikatas. Vytauto Raukčio ištekintų, o A. Rauktienės numargintų margučių ir ištapytų skrynių yra įsigiję Lietuvos muziejai, privatūs Lietuvos ir užsienio šalių asmenys. 2006 m. su vyru įkūrė privatų muziejų „Buities ir margučių palėpėlė“, kuriame sukaupta per 2 000 senosios buities reikmenų, eksponuojama per 1 200 margučių.

2006 m. Raukčiai tapo Žemės ūkio ministerijos konkurso „Lietuvos kaimo spindulys‘ 2006“ nominacijos „Kaimo menininkai“ nugalėtojais, 2007 m. – Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatais. 2009 m. šie tautodailininkai pelnė Žemės ūkio ministerijos apdovanojimą už tradicijų puoselėjimą, amatų demonstravimą ir Kaziuko mugės tradicijų tęstinumą. 2010 m. pripažinti sėkmingiausiai dirbusiais tradiciniais amatininkais ir apdovanoti Žemės ūkio ministerijos premija. 2012 m. A. Rauktienė už margučių rinkinį Maironio metams paminėti respublikinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas“ apdovanota „Aukso vainiku“.

A. Rauktienė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narė.

 

 

Literatūra:

 

1. RAUKTIENĖ, Angelė. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2015]. 2 p.

 

2. Rauktienė Angelė. Iš Lietuvos tautodailininkų sąjunga [interaktyvus] [žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 17 d.]. Prieiga per internetą: < http://lietuvostautodaile.lt/tautodailininkai-turintys-meno-kurejo-statusa/55-r/163-rauktiene-angele>.

 

3. „Visas pasaulis – močiutės skrynioj“. Iš Lietuvos nacionalinis muziejus [interaktyvus], 2016, kovo 24 [žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 17 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.lnm.lt/visas-pasaulis-mociutes-skrynioj/>.