Sabonytė-Kazlauskienė Aldona

Sabonytė-Kazlauskienė Aldona

Sabonytė-Kazlauskienė Aldona

Pedagogė, poezijos knygų autorė.

 

Gimė 1935 m. gruodžio 2 d. Švobiškių k., Alytaus r.

Mirė 2018 m. rugpjūčio 18 d. Dauguose, Alytaus r.

 

Aldona Sabonytė-Kazlauskienė 1955 m. baigė Alovės (Alytaus r.) vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą (dab. Lietuvos edukologijos universitetas), kuriame tuo metu dirbo iškilios asmenybės, kaip antai, prof. Vincas Auryla (dėstė vaikų literatūrą), docentė Petronėlė Bernadišienė (akcentologiją), J. Cieška (antikinę literatūrą), Elžbieta Mikalauskaitė (fonetiką), doc. Marcelinas Ročka (literatūros teoriją), Aldona Vaitiekūnienė (lietuvių literatūrą), Zigmas Zinkevičius (dialektologiją) ir kt. Šios asmenybės formavo būsimos mokytojos ir literatės veiklos pamatą.

1960 m., baigusi studijas,  A. Sabonytė-Kazlauskienė pradėjo dirbti mokytoja Rusnės (Šilutės r.) kurčių-nebylių mokykloje-internate (dab. Rusnės specialioji mokykla). 1985–1990 m. ji buvo direktoriaus pavaduotoja auklėjamajam darbui. Kartu su šios mokyklos direktoriumi Rapolu Rimašausku 1978 m. parašė „Lietuvių kalbos vadovėlį“ 8 klasei (spec. mokykloms). Ji buvo apdovanota „Švietimo žymūno“ ženkleliu, įvairiais padėkos raštais, darbo veterano medaliu.

A. Sabonytė-Kazlauskienė buvo aktyvi saviveiklininkė, išsiskyrė balso melodingumu, dainavo Rusnės tremtinių ansamblyje ir moterų ansamblyje. Į užtarnautą poilsį ji išėjo 1995 m., net 45-erius metus atidavusi Lietuvos mokyklai, bet ir toliau talkindavo pavaduodama darbo koleges.

Sugrįžusi gyventi į gimtąją Dzūkiją, gyvendama Dauguose (Alytaus r.), A. Sabonytė-Kazlauskienė tęsė poetinę veiklą. Ji tapo Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ ir Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nare, išleido 12 poezijos knygų. Eilėraščiai spausdinti Šilutės rajono spaudoje, poezijos rinktinėje „Pabūk džiaugsmu“ (1987), knygose „Dvidešimt ir vienas Šilutės užburtas“ (1996), „Eiliavimai“ (1995). 1999 m. išleido savo pirmąją eilėraščių knygą „Kryžkelės dangus“. Gerai žinomos jos poezijos knygos „Balta akacijų šviesa“ (2011) ir „Pražydo meilė klevuose“ (2010). Daug jos sukurtų eilių spausdino Lietuvos savaitraščiai, sukurtiems tekstams buvo kuriamos melodijos, dainuojamos dainos. Pati eilių autorė dainavo Daugų moterų ansamblyje „Suvingio banga“, dalyvaudavo daugelyje poezijos švenčių, susitikimų mokyklose, skaitė savo eiles poezijos mėgėjams, plačiajai visuomenei.

 

Literatūra:

1.      Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 193–194.

 

2.      Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais Alytaus krašte. Vilnius: Karminas, 2013, p. 158.

3.      Jarusevičienė, Birutė. Alovės pagrindinėje mokykloje vyko literatūrinė popietė „Kūrėjų portretai“ [interaktyvus]. 2015 m. gruodžio 11 d. [Žiūrėta 2018 m. rugpjūčio 24 d.]. Prieiga per internetą: https://www.alytus.rvb.lt/?p=12525