Valentinavičius Vladas

Valentinavičius Vladas

Valentinavičius Vladas

Fizikas, memuaristas, edukologijos mokslų daktaras.

Gimė 1929 m. spalio 5 d. Vaidatonių k., Kelmės r.

Mirė 2019 m. spalio 14 d. Vilniuje.

Vladas Valentinavičius 1936–1940 m. mokėsi Stulgių (Tauragės apskr.) pradinėje mokykloje, 1940–1942 m. – Skaudvilės pradinėje mokykloje, 1942–1944 m. – Kelmės gimnazijoje, 1944–1945 m. – Kražių progimnazijoje, 1945–1949 m. – Skaudvilės gimnazijoje. Ją baigęs pradėjo mokytojauti Varlaukio progimnazijoje (Skaudvilės r.). Tais pačiais metais pradėjo studijas Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (VVPI, dab. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija). Nesibaigus pirmiesiems mokslo metams, mokytojo darbą ir studijas nutraukė tarnyba sovietų armijoje. Atlikęs karinę tarnybą, nuo 1953 m. iki 1955 m. V. Valentinavičius tęsė studijas Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultete. 1955–1957 m. tęsė studijas VVPI Fizikos ir matematikos fakultete (neakivaizdiniame skyriuje), mokytojavo Vainuto (Šilutės r.) vidurinėje mokykloje (dab. Vainuto gimnazija), buvo šios mokyklos direktoriaus pavaduotoju. 1962–1964 m. studijavo Maskvos valstybinio pedagogikos instituto Fizikos fakulteto aspirantūroje. Apgynė disertaciją „Eksperimentinės užduotys konstruoti paprasčiausius prietaisus ir modelius kaip fizikos mokymo metodas aštuonmetėje mokykloje“. Jam suteiktas pedagogikos mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. Lietuvos mokslo taryboje jis nostrifikuotas edukologijos mokslų daktaru.

Pasibaigus aspirantūros studijoms vėl dėstė VVPI. Skaitė paskaitas dėstytojams Respublikiniame mokytojų tobulinimosi, vėliau Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutuose,  užsiėmė kitokia pedagogine veikla.

1967 m. V. Valentinavičiui suteiktas docento, 1985 m. – profesoriaus pedagoginis vardas. 1967–1978 m. ir 1983–1990 m. jis buvo renkamas VVPI Fizikos dėstymo metodikos katedros vedėju, 1965–1968 m. dirbo Fizikos ir matematikos fakulteto prodekanu, daugiau nei 20 metų buvo 1963 m. įsteigtos Lietuvos fizikų draugijos pirmininko akad. P. Brazdžiūno pavaduotoju.

V. Valentinavičius išplėtojo fizikos didaktikos mokslą Lietuvoje atlikdamas mokslinius tyrimus, rašydamas straipsnius, dalyvaudamas tarptautinėse konferencijose, skaitydamas paskaitas užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentams bei dėstytojams. Svarų indėlį jis įnešė rengdamas fizikos didaktikos mokslininkus.

Pedagoginėje Lietuvos ir kitų respublikų spaudoje kartu su bendraautoriais buvo paskelbti V. Valentinavičiaus straipsniai įvairiais fizikos mokymo metodikos klausimais, publikuoti atskiri leidiniai, mokymo priemonės. Bandomieji fizikos vadovėliai (VIII, IX klasėms) 1992 ir 1993 m. apdovanoti Lietuvos kultūros ir švietimo ministerijos II premija.

V. Valentinavičius išleido du vadovėlius aukštosioms mokykloms, su bendraautoriais – 13 metodinių leidinių mokytojams ir studentams, net 38 leidinius vidurinių mokyklų moksleiviams (fizikos vadovėlius lietuvių, lenkų ir rusų k., testų knygas, pratybų sąsiuvinius ir kt.). 1995 m. už atliktus darbus Lietuvos švietimo srityje prof. V. Valentinavičius apdovanotas Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

 

Literatūra:

 

1.      Kas yra kas Lietuvoje 97/98. Kaunas: „Neolitas“, 1998, p. 703.