Žemgulienė-Dargevičiūtė Birutė

Žemgulienė-Dargevičiūtė Birutė

 

Pedagogė, buvusi Martyno Jankaus muziejaus vedėja, tvarkytoja, ekskursijų vadovė, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatė.

Gimė 1928 m. kovo 30 d. Plunksnėse, Tauragės r.

Birutė Žemgulienė 1950 m. baigė Klaipėdos mokytojų seminariją.

Mokytojai Kazimieras Žemgulis ir Birutė Žemgulienė į Bitėnus (Pagėgių sav.) atvažiavo 1966 m. B. Žemgulienė prieš tai dirbo Švėkšnos globos namuose, Saugų (Šilutės r.), Šalpėnų, Šnaukštų (Klaipėdos r.) mokyklose, kol galiausiai atvyko į Bitėnus (Pagėgių sav.). Tuo metu čia buvo tuometinės Žemės ūkio akademijos mokomasis ūkis. Tad Bitėnų pradinę mokyklą, kurioje nuo 1966 m. dirbo B. Žemgulienė,  lankė apie 50 pradinukų. Vėliau vaikų ėmė mažėti, nes visi kėlėsi į didesnius kaimus, mokomąjį ūkį uždarė. Tačiau mokykla veikė dar ilgai – iki 1982 m. Tuomet B. Žemgulienė išėjo į pensiją.

1981 m. ji prisidėjo įkuriant buvusiame mokyklos pastate Martyno Jankaus muziejų.   Pradžioje jame buvo tik keletas perfotografuotų knygos nuotraukų. Viską sąžiningai ir kruopščiai dariusi B. Žemgulienė pamažu surinko apie 1 000 eksponatų, dokumentų ar tiesiogiai M. Jankų menančių daiktų. Muziejaus lankytojams ji ne tik rodė čia esančius daiktus, bet ir pasakojo apie šią neeilinę asmenybę.

1998 m. B. Žemgulienei kartu su vyru K. Žemguliu įteikta Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premija.

 

Literatūra:

1. Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 120.

2. Sodonis, Saulius. Birutei Žemgulienei – 80. Šilainės sodas [interaktyvus], 2008, kovo 28 d. [Žiūrėta 2018 m. kovo 24 d.]. Prieiga per internetą: http://www.silaine.lt/2008/2008-03-28/Zemguliene-6.htm

3. Vidraitė, Rita. 90 metų proga pasveikinta Birutė Žemgulienė. 2018, kovo 20. http://www.pagegiai.lt/index.php?2618188134