Dovana viešosios bibliotekos Knygos muziejui

knyga22012 m. liepos 11 d., Virginija Veiverienė

 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejaus fondas praturtėjo nauja knyga. Šventojoje gyvenanti Zita Šekštelienė bibliotekai ir jos skaitytojams padovanojo austrų rašytojo, pasakotojo ir folkloristo Josefo Wichnerio (1852-1923) pamokančių istorijų ir linksmų pokštų rinkinį „Aus der Mappe eines Volksfreundes” (Iš liaudies aplanko), išleistą 1895 metais Heinricho Kirscho leidykloje Vienoje. Leidinį bibliotekai perdavė Pagrynių kaimo gyventoja Evelina Oželienė.

Vokiečių kalba ir gotišku šriftu išspausdintoje knygoje pateikti 56 pasakojimai. Deja, 117 knygos gyvavimo metų neliko nepaliesti laiko ir aplinkos: nebeįmanoma nustatyti knygos viršelio ir nugarėlės dekoracijų, reikalingas atskirų lapų sutvirtinimas.
Ne knygos senumu, autoriaus populiarumu ar teksto savitumu šis leidinys svarbus Šilutės krašto kultūrai ir istorijai, o knygą žyminčiu spaudu „Heydekrug. Ostpr. / Kreiswanderbibliothek” (Šilokarčema. Rytų Prūsija / Apskrities kilnojamoji biblioteka). Remiantis spaudo įrašu galima teigti, kad knyga priklausė Šilokarčemoje veikusiai apskrities kilnojamajai bibliotekai. Biblioteką knyga turėjo pasiekti iki 1923 m., nes šiais metais Šilokarčema (vok. Heydekrug) pavadinta Šilutės vardu.
Mažojoje Lietuvoje valdžios nurodymu kiekviena apskritis XIX-XX a. sandūroje steigė kilnojamąsias bibliotekas. Taip buvo siekta bent dalinai išspręsti vyravusią kaimo gyventojų aprūpinimo knyga problemą. Apskričių kilnojamosios bibliotekos kaimuose skleidė žemės ūkio, mokslo populiarinimo, grožinę ir visuomeninę politinę literatūrą vokiečių kalba. Lietuviško turinio spauda buvo įsileidžiama gana nenoriai. Nors dėl menkumo ir turinio skurdumo apskričių kilnojamųjų bibliotekų reikšmė kaimiškajai visuomenei buvo neypatinga, bet tai spartino liaudies bibliotekų apskrityje plėtojimąsi.
Savita knygos kelionės istorija. Kurį laiką knyga priklausė ją dovanojusios Z. Šekštelienės mamai. Ją moteriai, suprantančiai ir kalbančiai vokiškai, mainais už kiaušinius prieškario ar karo metais buvo atidavęs vokietis. Kaip knyga pakliuvo į pastarojo rankas, belieka tik spėlioti.
Bibliotekininkai nuoširdžiai dėkoja Z. Šekštelienei ir E. Oželienei už supratingumą ir geranoriškumą.

knyga3

 knyga

Spausdinti
Facebook komentarai