Biblioteka plečia skaitymo kelionių maršrutą

p10100372014 m. kovo 31 d., Aldona Norbutienė ir Daiva Jucikaitė

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos paslaugomis 2013 metais naudojosi 89 neįgalūs ir 219 pensinio amžiaus vartotojų. Bibliotekininkai jau keletą metų nestacionariniu būdu aptarnauja senyvo amžiaus ir negalią turinčius žmones, kurie dėl ligos, judėjimo sutrikimų negali patys ateiti į biblioteką. Jiems pageidaujant, leidiniai pristatomi į namus. Be to, pagal individualius poreikius aprūpinami regėjimo sutrikimų turintys skaitytojai garsinėmis knygomis ir žurnalais, spaudiniais Brailio raštu. Kadangi tokio pobūdžio leidinių viešoji biblioteka savo fonduose neturi, bendradarbiaujama su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, kuris pagal galimybes juos mielai skolina. Paslauga naudojasi Šilutės mieste ir rajone gyvenantys šios grupės skaitytojai.

Biblioteka palaiko nuolatinius ryšius su įstaigomis, organizacijomis, jungiančiomis įvairių socialinių grupių žmones. Daugelis jų – nuolatiniai bibliotekoje vykstančių knygos renginių lankytojai. Populiarinant knygą visuomenėje, skatinama domėtis spaudos naujienomis, kartu ugdomi skaitymo įgūdžiai. Tam ieškoma įvairių skaitymo skatinimo formų. Šiais metais pradėtas vykdyti projektas „Skaitymo kelionių meniu”, kurio tikslas ir yra didinti skaitymo skatinimo kompetenciją, įvairiomis formomis ir metodais inicijuoti skaitymą atskirose bendruomenės socialinėse grupėse, padėti integruotis į visuomenę sveikatos problemų, socialinių poreikių turintiems asmenims, sudarant jiems sąlygas dalyvauti kultūriniame gyvenime, pristatyti savo kūrybinius gebėjimus. Praėjusių metų pabaigoje bibliotekoje surengta Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centro bei Šilutės žmonių su sielos negalia klubo „Sielos paguoda” narių kalėdinė rankdarbių paroda, šiuo metu visuomenei pristatoma antroji jų kūrybos darbų paroda.
Šiais metais bibliotekininkų iniciatyva, bendradarbiaujant su Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centru, šioje įstaigoje pradėtas rengti literatūrinių susitikimų ciklas „Trečiadienių knygiadieniai”. Organizacinėse veiklose noriai talkina socialinė darbuotoja Nijolė Stankienė, klubo „Sielos paguoda” pirmininkas Vladas Janavičius. Renginiuose Centro lankytojai ir Klubo nariai kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį susitinka su šilutiškiais literatais, knygų autoriais, vyksta pokalbiai apie perskaitytas knygas. Pirmasis pažintinis susitikimas „Biblioteka kviečia” įvyko sausio mėnesį, jame bibliotekininkai Centro lankytojus supažindino su viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis, veiklos aktualijomis, organizuojamais kultūriniais, edukaciniais renginiais. Susitikimo metu susirinkusiems parodytas trumpametražis meninis vaidybinis filmas „Donelaitis tarp mūsų”. Taip siekta praplėsti šių žmonių literatūrinį ir kultūrinį akiratį, padėti pažinti lietuvių literatūros klasiko, poemos „Metai” autoriaus Kristijono Donelaičio, kurio 300 gimimo metines šiemet minime, kūrybinį palikimą. Filmas renginio dalyvius įtraukė į įdomią ir turiningą diskusiją apie literatūrą, perskaitytas ar skaitomas knygas, jų pačių kuriamus eilėraščius, tekstus.
Šilutės žmonių su sielos negalia klubo „Sielos paguoda” patalpose įsteigta ir pristatyta kilnojamoji bibliotekėlė. Joje galima rasti dvasinius poreikius atitinkančių žurnalų, knygų. Tikimasi šiuos žmones sudominti skaitymu, kad vėliau, ieškodami atsakymų į vieną ar kitą iškylantį klausimą, jie patys ateitų į biblioteką ir taptų nuolatiniais jos lankytojais.
Vasario mėnesio paskutinį trečiadienį Centro lankytojai ir Klubo nariai buvo pakviesti į susitikimą su Šilutės krašto poete, prozininke, Žemaitijos rašytojų sąjungos nare Dalia Žibaitiene. Ją atlydėjo jos knygų redaktorius, bendramintis ir vienas svarbiausių gyvenimo žmonių – vyras Anatolijus Žibaitis. Jie abu yra aktyvūs Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo nariai. Susitikime knygų autorė pristatė savo kūrybą ir devynias išleistas prozos bei poezijos knygas. Susirinkusieji nuščiuvę klausėsi pačios autorės įtaigiai skaitomų eilėraščių, kurie visiems paliko didžiulį įspūdį. D. Žibaitienė dalijosi mintimis apie savo autobiografinę knygą „Gyvenimas, nutekėjęs kaip upė”, skaitė ištraukų iš jos. Renginio pabaigoje ji visus paskatino užsirašyti kūrybines mintis, prisiminimus ir galbūt kada nors išleisti knygą.
Kovo mėnesį pas Centro lankytojus atvyko šilutiškė knygų autorė Filomena Kitova. Ji, visą gyvenimą dirbusi medicinos sesele, patyrė daug įvairių išgyvenimų, kuriuos aprašė savo trijų dalių prisiminimų knygoje „Gyvenimo kelionė”. Joje perteikti ir autorei artimų žmonių gyvenimai. Filomena Kitova taip pat paskaitė savo kūrybos eilių.
Susitikimo dalyviai mielai priėmė bibliotekos iniciatyvą tęsti tokių renginių ciklą ir pasiliko laukti kitų „Trečiadienių knygiadienių” renginių. Tikimės, kad literatūriniai susitikimai taps tradiciniais ir visų labai laukiamais. Juk moksliškai įrodyta, kad knygų skaitymas padeda įvaldyti asmenines psichologines problemas, įveikti vidinius sunkumus keičiant mąstymą.
Siekiant priartinti knygą prie socialinės atskirties ir rizikos žmonių grupės, skaitymo paslaugos pradėtos teikti ir Šilutės socialinių paslaugų centre. Čia kas antrą trečiadienį viešosios bibliotekos bibliotekininkas aptarnauja Laikino gyvenimo namų paslaugų gavėjus, jiems išduodamos paskaityti iš bibliotekos fondų atrinktos ir atsivežtos knygos, periodiniai leidiniai. Norėtųsi, kad šie žmonės pajaustų skaitymo malonumą, knygų pasaulyje atrastų savo pasaulėžiūrą atitinkantį leidinį, padedantį įveikti kritines gyvenimo situacijas.

{gallery}documents/fotogalerija/2014_03_31_psichikos{/gallery}

Spausdinti
Facebook komentarai