Kristijono Donelaičio ir jo kūrybos pažinimui…

donelaitis 0132014 m. balandžio 11 d., Virginija Degutienė

Neatsitiktinai Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2014 m. Kristijono Donelaičio metais. Šiais metais lietuvių literatūros pradininkui sukanka 300 metų. K. Donelaitis – rašytojas, davęs pradžią grožinei lietuvių literatūrai. Laisvalaikiu rašė eiles lietuvių ir vokiečių kalbomis, parašė 6 pasakėčias, sukūrė reikšmingą lietuvių literatūrai poemą „Metai”, komponavo muziką, dirbo barometrus, muzikos instrumentus. Nuo 1743 m. iki mirties tarnavo Tolminkiemyje klebonu.
Balandžio 10 d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos miesto filialas pakvietė Šilutės Žibų pradinės mokyklos ir lopšelio-darželio „Žibutė” vaikučius į renginį, skirtą Kristijonui Donelaičiui.

Mokytoja Rita Kriščiūnienė vaikams papasakojo apie K. Donelaičio gyvenimą ir kūrybą, supažindino su bibliotekoje parengta knygų ekspozicija ir pakvietė vaikus pasižiūrėti Žibų pradinės mokyklos 4 kl. moksleivių paruoštą lėlių teatro studijos vaidinimą – miniatiūrą pagal K. Donelaičio pasakėčią „Lapės ir gandro čėsnis”. Nelengvą pasakėčios tekstą skaitė moksleivė Agnė Jankauskytė. Pagrindiniai kūrinio veikėjai – lapė ir gandras. Lapė klastinga, tačiau gandras klastą suprato ir atėjus momentui atsilygino tuo pačiu. Personažų mandagumas labai autentiškas – lietuviškas, bet nenuoširdus. Poetas ne tik pasmerkia pavyduolius, bet parodo ir blogą jų elgesį, klastą. Paskutinės poemos eilutės kviečia gentainius gyventi broliškoje meilėje: „Eikš, mylėkivos taip, kaipo mylėdavos broliai.”
Po vaidinimo mokytojos ir vaikai analizavo gandro ir lapės veiksmus, pasmerkė negeroves, dalyvavo viktorinoje. Skaitovės A. Jankauskytės lietuviškais tautiniais rūbais ir šilkiniais kaspinais džiaugėsi visos renginyje dalyvavusios mergaitės.
Skaitant K. Donelaitį belieka tik stebėtis, kad prieš šimtus metų parašyti tekstai aktualūs ir artimi mums, XXI a. lietuviams. Jo kūriniai verčia didžiuotis tuo, kad mes esame lietuviai, mokame šią kalbą, skatina ją saugoti.

donelaitis 002

donelaitis 005

donelaitis 016

Spausdinti
Facebook komentarai