Poezijos pavasarį pasitinkant

Poezijos pavasarį pasitinkant2015 m. balandžio 24 d., Vita Gerulienė

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės duris atvėrė literatūros vakaras „Poezijos pavasarį pasitinkant”, kuriame dalyvavo Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas Vladas Buragas ir tos pačios sąjungos narė Dalia Buragienė. Vakarą vedė ir poetų kūrybą skaitė aktorė Virginija Kochanskytė.

Poezijos pavasarį pasitinkantDalia Buragienė apdovanota įvairiomis Amerikos lietuvių literatūrinių fondų premijomis. Gimė ir užaugo Šeštokuose, Lazdijų rajone. Šiuo metu gyvena ir dirba Kaune. Kūrybą mėgstanti nuo vaikystės moteris sako turėjusi tikslą gydyti žmonių sielas ir kūnus. Kūrybinis procesas vyksta nuolat. Solidžiame kūrybos bagaže yra ir Brailio raštu parašytų knygų, skirtų silpnaregiams. Savo kūryboje autorė išlieka ištikima meilės lyrikai. Dalia ypač daug rašo apie tėviškę, Šeštokus, Žemaitiją, daug kūrinių paskiria savo giminės šviesuoliams, bičiuliams, kolegoms. Poetės eilėraščiuose – žieduotas pavasaris, džiaugsmas visam pasauliui, neviltis ir skausmas, gyvybės džiaugsmas, kasdiena. Poetės kūryba atvira visos Lietuvos žmonėms – keliaudama po ją autorė rengia pristatymus tiek mažiems, tiek dideliems. Šių apsilankymų metu sutiktiems žmonėms ar vietovei autorė dažnai skiria savos kūrybos eilučių. Eilėmis ir mintimis autorė sugrįžta į vaikystės kiemą. Beje, savo kūrybą Dalia jau yra pristačiusi patiems mažiausiems šilutiškiams bei traksėdiškiams, gimnazistams iš Šilutės Vydūno gimnazijos.
Poezijos pavasarį pasitinkantAktorė Virginija Kochanskytė renginio metu ypač daug dėmesio skyrė garsinei literatūrinei knygai „Čiulba volungėlė” pristatyti, pasidalino mintimis apie abiejų rašytojų, Dalios Buragienės ir Vlado Burago, kūrybą. Duetu poetai yra išleidę keturias knygas. Renginyje labiau akcentuota naujausia knyga „Mintimis ir širdimi”. Tai knyga apie dviejų žmonių žingsnius žengiant drauge gyvenimo ir kūrybos keliu. Knygoje – amžinųjų jausmų, ištikimybės sąžinei bei žmogiškumui paieškos. Tai knyga, pripildyta gerumo, ištikimybės, meilės, raudos, skausmo ir kūrėjų susišaukiančios bendrystės.
Vladas Buragas, baigęs ekonominės kibernetikos specialybę, iš pirmo žvilgsnio, atrodytų, nederančią prie literatūrinės kūrybos, jau būdamas šešiolikmetis rašė ne pagal amžių brandžius ir sudėtingų patirčių bei pasvarstymų kupinus eilėraščius. Jo kūrybos krepšyje – daugiau kaip 50 poezijos rinkinių, almanachų ir rinktinių redaktorius. Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymu suteiktas meno kūrėjo statusas (2010). Jis yra ir periodinio leidinio „Gintaro gimtinė” redaktorius, vertėjas.
Svečiai renginio dalyviams, ištikimiems bibliotekos ginklanešiams, įteikė dovanų – savo kūrybos leidinių bei periodinių leidinių „Gintaro gimtinė”. Beje, mėgstančius rašyti pakvietė būtinai savo kūrybą skelbti šiame leidinyje.
Knygos pristatymo metu gerų žodžių apie rašytojus negailėjo renginio vedėja, aktorė Virginija Kochanskytė. Ji gyrė poetus už nenuilstamą kūrybinį darbą, išraiškingai skaitė jų eiles, o bibliotekai padovanojo kompaktinę plokštelę „Žmogaus misterija”, skirtą Vincui Kudirkai.

Poezijos pavasarį pasitinkantPoezijos pavasarį pasitinkant

Spausdinti
Facebook komentarai