Literatūros ir dailės popietė

Literatūros ir dailės popietė

Literatūros popietė Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filiale buvo skirta Usėnų literatės, bibliotekininkės Vladislavos Biliūnienės 91-osioms gimimo metinėms paminėti.

Vlada Biliūnienė, gyveno Žemaitkiemio kaime, bibliotekoje išdirbo 17 metų, išleido 3 knygas suaugusiems ir vieną vaikams.

Rašytojos kūryba labai šilta, neįmantri, pasižyminti paprastu eiliavimo stiliumi. Kūrėjos tekstuose dažniausi motyvai – gimtoji žemė, pirmoji mokytoja, artimas žmogus, artojas, dingusio kaimo laukai ir kloniai. Eilėmis suguldyti didieji rūpesčiai, jaudinantys kiekvieną žmogų.

Bibliotekininkė pristatė surinktus atsiminimų albumus apie Vlados Biliūnienės gyvenimą ir kūrybą. Prie arbatos puodelio skambėjo literatės eilės, skaitomos pačių dalyvių. Prisiminimais apie Vlada dalinosi bibliotekininkė, marti Tatjana, bei tie, kurie ją pažinojo.

Renginio metu ne tik prisiminta apie Vladą Biliūnienę, savo dailės darbus pristatė ir Vlados Biliūnienės dukra Daina Biliūnaitė-Ščiukienė. Ji papasakojo apie savo kūrybą, ilgesį mamai ir gimtajam kaimui Žemaitkiemiui, pasidžiaugė, kad vis gali sugrįžti į tėvų namus. Daina pasidalino atsiminimais apie mamą, jos kūrybą, paskaitė jos eiles.

Be didelių pretenzijų į profesionalumą knygelės prašosi į platesnį skaitytojų ratą. Tai didelis džiaugsmas ir pasididžiavimas visai Usėnų bendruomenei, nes autorė savo eilėraščius skyrė vaikams, anūkams ir savo buvusiems skaitytojams. Šiuos žodžius pasakė buvusi ilgametė Usėnų pagrindinės mokyklos direktorė, lituanistė Sofija Bagvilienė.

 

Onutė Miliauskienė
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Usėnų filialo bibliotekininkė

Literatūros ir dailės popietė Literatūros ir dailės popietė Literatūros ir dailės popietė Literatūros ir dailės popietė

Spausdinti
Facebook komentarai