Skaitymai skirti Ievai Simonaitytei

Skaitymai skirti Ievai Simonaitytei

Gegužės 7 diena – spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šią dieną Žemaičių Naumiesčio bibliotekoje paminėjome gegužės 6 dieną. Tradiciškai, šia proga visoje Lietuvoje vyksta akcija „Lietuva skaito“. Bibliotekoje šie skaitymai vyko kitaip – atviroje pamokoje ir gimnazistams, ir miestelio bendruomenei, kurią vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūratė Daugalienė. Skaitymai skirti rašytojos Ievos Simonaitytės metams.

Pamoką mokytoja pradėjo pasakojimu apie rašytojos Ievos Simonaitytės kūrybą, kurioje autentiškomis detalėmis įamžintas Mažosios Lietuvos krašto savitumas, nelengvą gyvenimo kelią, įdomius biografinius faktus. Pagrįsdama rašytojos gyvenimo įvykiais, Jūratė Daugalienė vaizdingai piešė savitą rašytojos asmenybės portretą: Ieva Simonaitytė buvo ambicinga, išdidi ir niekam nesilankstė, turėjo savo nuomonę ir jos laikėsi, tačiau  ji buvo ir kitokia – jautri, ištikima Lietuvai ir Klaipėdos kraštui.

Gimnazistės la­bai įtai­giai perskai­tė iš­trau­kas iš au­to­biog­ra­fi­nės I. Si­mo­nai­ty­tės kny­gos „…O bu­vo taip“, kuriose pasakojama, kodėl Ieva Simonaitytė mokyklą lankė tik keturias dienas.

Vėliau klausėmės kompaktinės plokštelės „Ak, buvo visko… Dedikacija Ievai Simonaitytei“, kurioje aktorė Virginija Kochanskytė skaito rašytojos kūrinių ištraukas, prisiminimus. Joje įrašytas  ir rašytojos balsas, kurio susidomėję klausėmės visi.

Per šią įdomią ir prasmingą pamoką vieni sužinojo, kiti prisiminė nemažai faktų apie Klaipėdos krašto šviesuolę.

 

Danutė Bružienė
Žemaičių Naumiesčio filialo bibliotekininkė 

Skaitymai skirti Ievai Simonaitytei

Spausdinti
Facebook komentarai