S. paltanavičius

Gamtininkas ir rašytojas Selemonas Paltanavičius pristatė savo kūrybą

Balandžio 26 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko net du susitikimai su žinomu prozininku, knygų apie gamtą autoriumi, fotografu, keliautoju, gamtininku, Lietuvos rašytojų sąjungos nariu Selemonu Paltanavičiumi, išleidusiu virš devyniasdešimt knygų, daugiausia skirtų jauniesiems skaitytojams. Jose S. Paltanavičius atskleidžia santykį su gamta, kuri ir yra pagrindinis įkvėpimas kūrybai, nes įsupo į savo platų glėbį nuo pat vaikystės.

Rašytojo vaikystė prabėgo Užbalių kaime (Marijampolės r.). Jis mena, kad patyrė džiaugsmą turėdamas tris brolius, iš jų gaudavo puikių patarimų, jie padėdavo suremontuoti dviratį. Vis tik jis nuolat priekaištaudavo broliams, nes jie nieko neišmanė apie vabalus ir negalėjo jam suteikti žinių. Tuomet sau pažadėjo, kad kai užaugs, parašys knygą. Susirinkusiai vaikų auditorijai jis atskleidė, ko reikia norint parašyti knygą: popieriaus, pieštuko bei minčių. Pateikė pavyzdžių, kaip skatinti vaizduotę, kaip išplėtoti paslėptą mintį.

Autoriaus paklausus, kodėl rašo daugiausia vaikams, jis atsakė: „Tai yra pati geriausia investicija, iš vaikų žmonės užauga…“.

Kiek tik save prisimena, būtent su giria susieti pirmieji prisiminimai. Iki šiolei literatūrinio žodžio kūrėjas rašo rašaliniu parkeriu, sunaudoja visus kitų sugadintus raštus, kurių antroje pusėje yra išlikęs švarus puslapis. Jam visad atrodo, kodėl nepanaudojus lapo, kurio tik viena pusė aprašyta, o be to, tai yra ir tvaru prisidedama prie aplinkos saugojimo.

Renginių metu rašytojas kartojo, kad yra labai svarbu netrukdyti vaikui tuomet, kai jis drąsiai fantazuoja, tai gali prisidėti prie vaiko emocinio atsiskleidimo. Svečias apgailestavo, kad dažnai važinėdamas po Lietuvą žiemos metu nebemato vaikų, statančių senius besmegenius. Knygų autorius apie sniego žmogučius yra parašęs istoriją.

Svečias minėjo, kad šiuo metu yra laisvas pilietis, galintis kūrybai skirti tiek laiko, kiek norisi.  Kartais būna, kad tam paskiria net iki dvylikos valandų per parą. Taip nutinka tada, kai aplanko turinys, kurį norisi užrašyti, juk ne kasdien tokia kūrybos paukštė aplanko. Laisvu nuo rašymo metu  S. Paltanavičius fotografuoja. Turint valandą kitą tarp renginių, esant kitame krašte, čiumpa savo nemažą įrenginį ir sprunka, anot autoriaus, „paukšteliauti“. Jis fotografuoja ne tik paukščius, bet ir žvėrelius. Gamtininkas pateikė intriguojančių pamokymų, kaip privilioti lapę skleidžiant garsus.

Jaunieji skaitytojai renginio metu sužinojo, kad ežiai ant spyglių nieko neneša. Knygelėje „Spalvoti ežiuko sapnai“ rašytojas skaitytojui pasakoja apie tai, kokie šiemet grybai netikę, nes nėra kirmėlių, kurias ežiukai mėgsta.

Rašytojas kalbėjo apie savo knygą „Velniukas ir vieversiukas“, kuri yra Tarptautinės vaikų literatūros asociacijos įvertinta specialiąja premija už meistrišką tautosakos motyvų panaudojimą vaikų literatūroje. Ji buvo išrinkta Metų knyga. Šiame kūrinyje per padaužos Velniuko ir tėtės personažus nupiešiamas santykis su gamta.

Šiltai S. Paltanavičius pristatė atnaujintą knygą „Aš – lietuvis“. 25 trumpuose skyreliuose rašoma apie gimtąją kalbą, tradicijas, šventes, valgius, istorinę atmintį, gamtą, kt.

Knygoje „Mudu su tėtuku“ aktualizuojamas santykis tarp vaikų ir tėvų, kuris šiais laikais nyksta. Sūduvoje tėtukas yra senelis. Tai apie jį. Autorius savo kūryba siekia paliesti šią susvetimėjimo temą, Anksčiau, kol tėvai dirbdavo, seneliai spėdavo su anūkais pabūti, pabendrauti.

Naujausioje knygoje „Apolis“ pasakojama apie žmogų, gyvenantį savo pasaulyje. Ši knyga susideda iš atskirų pasakojimų, kurie atsirado prieš 35 metus. Aprašomo personažo autoriui neteko gyvenime sutikti. Pristatymo metu rašytojas skaitė knygos ištraukas, iš skaitomų tekstų jautėsi šiluma. Nežiūrint to, jog aprašyti netikri personažai, tačiau kūryboje jaučiama rašytojo gyvenimo patirtis. S. Paltanavičius nuo vaikystės mėgo stebėti žmones. Nuolat jį kerėdavo žmonių persimainymai, pvz., buvo įdomu matyti, kaip visą dieną sugrubusiomis rankomis sunkius darbus dirbęs kaimynas vakare pasipuošia ir gieda šermenyse.

Renginys skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Susitikimus su rašytoju S. Paltanavičiumi finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šilutės rajono savivaldybė.

Vita Gerulienė,
Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos
Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėja

Susitikimo akimirka Su rašytojumi Metas autografams Foto atminčiai Autografas

Spausdinti
Facebook komentarai