Gajauskienė Virginija

Gajauskienė Virginija

Mėgėjų dramos teatro režisierė.

Gimė 1932 m. sausio 22 d. Eiciūnų k., Šakių r.

Mirė 2016 m. spalio 8 d. Šilutėje.

Virginija Gajauskienė gimė 1932 m. sausio 22 d. Eičiūnų k., Paežerėlio vls., Šakių apsk. Mokėsi Kriūkų (Šakių r.) vidurinėje mokykloje. Nuo 1953 m studijavo Kauno žemės ūkio akademijoje, įgijo agronomės specialybę. Dirbo vadovaujantį darbą Sudarge (Šakių r.), Prienuose, Skuode  ir Rusnėje (Šilutės r.).

1977 m. atsikėlė gyventi į Rusnės salą. Dirbo agronome Rusnės žuvininkystės ūkyje. Gyvendama šiame miestelyje per ilgą laiką įkūrė dvi mėgėjų teatro trupes „Potvynį“ ir „Keltą“.

Režisavo R. Narečionio „Nuostabų bičiulį“ (1977), N. Gogolio „Vedybas“ (1978), J. Vaičiūno „Patriotus“ (1996), A. Arbuzovo „Tanią“ (2003), H. Zudermano „Kelionę į „Tilžę“ (2007) ir kt. spektaklius.

Mėgėjų teatrų festivalyje „Pastogė-97“ Rusnės mėgėjų trupė parodė B. Sruogos „Uošvę“. Vertinimo komisija prizą skyrė aktoriui Robertui Povilaičiui, o trupė išrinkta į geriausiųjų šalies mėgėjų teatrų dešimtuką.

V. Gajauskienė dirbo daug įvairiausių darbų, tačiau tikrasis jos pašaukimas visada buvo kultūra, drama ir kūryba. Pamario krašto režisierė, mėgėjų dramos teatro legenda, talentinga asmenybė Rusnės salos kartų kartoms nešė dramos grožio šviesą. Režisierės  pastatyti spektakliai   praturtino mėgėjų dramos teatrą, garsino Pamario krašto vardą Lietuvoje  bei įkvėpė didžiuotis  kuriama  kultūra krašte.

Literatūra:

1.      Mažutis, Romualdas. Moteris, vadinanti save ragana. Mėlinauskas, Stasys. Rusnė. Šaktarpio skaitiniai. Šilutė, 2020, psl. 288–294.

2.      Rusnė atsisveikina su režisiere Virginija Gajauskiene (1932–2016) [interaktyvus]. Žiūrėta 2020 m. birželio 17 d. Šilainės kraštas. 2016 m. spalio 13 d. Prieiga per internetą: https://www.silaineskrastas.lt/gyvenimas/rusne-atsisveikina-su-rezisiere-virginija-gajauskiene-1932-2016/