Jankus Linas Julijonas

Jankus Linas Julijonas

Tapytojas, humanitarinių mokslų docentas, profesorius.

Gimė 1946 m. birželio 29 d. Priekulėje, Klaipėdos r.

Mirė 2014 m. liepos 13 d. Pjauliuose, Klaipėdos r.

Linas Julijonas Jankus – net ketvirtos kartos inteligentas: tėvas, itin charizmatiška asmenybė, buvo baigęs kariūnų mokyklą, vėliau Šiaulių mokytojų seminariją, dirbo mokytoju. Mama buvo kilusi iš inteligentiškos šeimos, baigė medicinos studijas. Piešti L. J. Jankus pradėjo dar vaikystėje, tik pirmieji bandymai buvo kitokie: sena vokietė mokė lankstinių ir karpinių, o iš tėvo atvežtų filmukų gimė pirmieji laivų piešiniai. Neišdildomus įspūdžius būsimam menininkui paliko ir šeimos namuose besilankantys dailininkai Jonas Surkevičius, Jonas Jankus, Antanas Žmuidzinavičius.

1953–1956 m. L. J. Jankus mokėsi Saugų (Šilutės r.) septynmetėje, 1956–1958 m. – Švėkšnos (Šilutės r.) vidurinėje (dab. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija), 1958–1964 m. – Priekulės vidurinėje mokykloje (dab. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija). 1964–1969 m. studijavo Vilniaus dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademija). Jo mokytojais buvo Jonas Švažas, Algirdas Petrulis.

1974–1977  m. L. J. Jankus buvo Vilniaus vaikų klubo „Aušra“ dailės studijos vadovu. 1979–1980 m. – Vilniaus universiteto Estetikos katedros vyr. dėstytoju, 1982–1986 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dab. Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Architektūros fakulteto Dailės katedros vyr. dėstytoju, 1986–1995 m. – Architektūrinės grafikos katedros docentu. L. J. Jankus nuo 1999 m. – Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Meno pedagogikos katedros docentas.

1978 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu. Menininkas nuo 1970 m. aktyviai dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse parodose, simpoziumuose, yra surengęs devynias personalines parodas Lietuvoje.

Išleido parodų katalogus, darbai reprodukuoti įvairiuose leidiniuose: „Tapyba“ (1981), „Vilniaus universitetas dailėje“ (1986), „Dailė 27“ (1988), P. Dirgėlos „Minijos žemė“ (1988) ir kt.

Menininkas yra nutapęs daugiau kaip 1 000 paveikslų. Jo tapybos darbai eksponuoti Lietuvos ir Rusijos muziejuose, darbų yra įsigiję privatūs kolekcininkai Lietuvoje, JAV, Izraelyje, Vokietijoje, Danijoje, Rusijoje, Islandijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje ir kitose pasaulio šalyse.

L. J. Jankus 1988 m. apdovanotas Kultūros ministerijos premija už parodą „Mūsų jūra“. 2001 m. tapo Ievos Simonaitytės premijos laureatu. 2003 m. suteikta KLASCO premija.

Profesorius buvo dažnas svečias Šilutėje ir Rusnėje – čia rengė parodas, susitikimus su šilutiškiais, dalyvavo kūrybinėse stovyklose. Tapytojas yra sakęs, kad Rusnė jam, kaip ir visa Pamario gamta, – neišsemiamas kūrybos šaltinis.

 

Literatūra

1. Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 160–161.

2. Jankus, Linas Julijonas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2004]. 1 p.

3. „Dingęs pamarys“. 2013 m. gegužės 7 d. [Žiūrėta 2017 m. lapkričio 3 d.]. Prieiga per internetą http://www.laiptai.com/parodos/lino-julijono-jankaus-kurybos-darbu-paroda-dinges-pamarys/