Minelgaitė–Biliūnienė Vladislava

Minelgaitė–Biliūnienė Vladislava

Literatė, bibliotekininkė.

Gimė 1931 m. gegužės 2 d. Ambručių k., Jurbarko r.

Mirė 2016 m. lapkričio 8 d.

Vladislava Biliūnienė Pagėgių vidurinėje mokykloje baigė 8 klases. Smalininkuose (Jurbarko r.) mokėsi siuvėjos amato. 1973 m. baigė Klaipėdos žemės ūkio technikumą, įgijo buhalterinės apskaitos specialybę.

1963 m. dirbo kartotekininke Būbliškės k. (Pagėgių sav.). Nuo 1964 m. – sandėlininkė. V. Biliūnienė nuo 1971 m. dirbo Nemuno žirgyne buhaltere, 1976 m. – ekonomiste Žemaitkiemio (Šilutės r.) tarybiniame ūkyje. 1976 m. birželio 22 d. pradėjo dirbti Šilutės centrinės bibliotekos (dabar Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka) Žemaitkiemio filialo vyr. bibliotekininke. 1991–1992 m. dirbo Usėnų filiale.

V. Biliūnienė aktyviai reikšdavosi visuomeninėje veikloje: 1953 m. šoko liaudies šokius, 1955 m. dalyvavo dainų šventėje Vilniuje. Nuolatos sukosi tarybinio ūkio gyvenimiškoje aplinkoje.

1987 m. sausio 20 d. už ilgametį darbą, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime įrašyta į Kultūros skyriaus Garbės knygą.

2014 m. ilgametė bibliotekos darbuotoja už išleistus autorinius eilėraščių rinkinius, meilę knygai, poetiniam žodžiui, už šilumą skaitytojui įrašyta į Usėnų seniūnijos Garbės piliečių knygą.

V. Biliūnienė parašė eilėraščių knygelę „Rudens paunksmėje“ (2004), eilėraščių knygą vaikams „Saulėgrąžos kepurė“ (2010), poezijos knygelę „Prie gimtųjų krantų“ (2015).

2012 m. dalyvavo Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuotoje literatūrinio rudens šventėje-konkurse „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“

 

Literatūra:

1. BILIŪNIENĖ, Vladislava. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.

 

2. BELOKOPYTOVA, Gerda. Poetė V. Biliūnienė net keletą dešimtmečių slėpė savo eilėraščius. Šilokarčema [interaktyvus] 2015, vasario 11 d. [žiūrėta 2016 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą < www.silokarcema.lt >.