Petraitytė Astrida

Petraitytė Astrida

Prozininkė, psichologė ir radijo žurnalistė.

Gimė 1952 m. gruodžio 19 d. Šilutėje.

Astrida Petraitytė 1975 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete įgijo psichologės specializaciją.

1975–1984 m. dirbo mokytojų tobulinimosi institute Vilniuje, TSRS PMA (Pedagogikos mokslų akademija) Bendrosios ir pedagogikos psichologijos institute, RMTS Psichologijos katedroje vyresn. dėstytoja, 1984–2001 m. – Lietuvos radijuje ir televizijoje. Bendradarbiauja su žurnalu „Kultūros barai“, rašo savaitraščio „Draugas“ šeštadieniniam priedui „Kultūra“.

2003–2004 m. A. Petraitytė gavo LR Kultūros ministerijos stipendiją projektui „Psichologinis lietuvininkų apsisprendimas istorinių kolizijų kontekste“, apie tai rengia knygas. Dalyvavo lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ veikloje. Nuo 1991 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

A. Petraitytės parašytos knygos: „Apsimeskim, kad neskauda“ (apsakymai, 1982 m.), „Mano memuarai“ (apsakymai, 1990 m.), „Nuo Kierkegoro iki Kamiu“ (tekstai ir pokalbiai su Lietuvos filosofais. Pradai, 1997 m.), „Mūsų kantrumo pelynai“ (apsakymai, apysakos, 2002 m.), „Šaktarpio metas, 1 d. „Mažoji Martukė“: fragmentų romanas“ (2005), „Šaktarpio metas, 2 d. „Tirškalius Liepa“: fragmentų romanas“ (2006).

Dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra Reformacijos istorijos ir kultūros bei M. K. Čiurlionio draugijų narė. 2005 m. tapo Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuojamo literatūrinio rudens konkurso „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ laureate. 2009 m. – Martyno Jankaus premijos laureatė. 2010 m. buvo apdovanota LR Kultūros ministerijos premija už publicistiką.

A. Petraitytė – Šilutėje gimusi, bet praktiškai negyvenusi (šeima išsikėlė į Telšius), tačiau jaučia ypatingą ryšį su visu Klaipėdos kraštu. Nuolat (bent mintimis) dalyvauja Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos rengiamose literatūrinėse šventėse, kraštiečių susiėjimuose.

 

Literatūra:

1. PETRAITYTĖ, Astrida. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.

2. PETRAITYTĖ, Astrida. [Žiūrėta 2016 m. gegužės 17 d.].Prieiga per internetą

< www.rasytojai.lt >.