Šilutės kraštui svarbūs dokumentai

Vilniaus universteto biblioteka – Šilutėje

Rugsėjo 21 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje lankytojai turėjo ypatingą galimybę išvysti ne tik visai Lietuvai, bet ir Šilutės kraštui reikšmingus istorinius raštijos dokumentus. Vilniaus universiteto bibliotekos specialistų komanda į pamarį atvežė ir pristatė parodą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: Šilutė“, kuri buvo eksponuota vieną dieną. 2015 m. gimė idėja aplankyti kiek galima daugiau Lietuvos regionų ir pristatyti tą bibliotekoje saugomo kultūros paveldo dalį, kuri labiausiai atspindi Lietuvos ir konkretaus regiono istoriją. Tuo pačiu regionų gyventojams sudaryti galimybes neišvykstant iš savo miesto susipažinti su savo krašto kultūriniu paveldu.

Šilutėje svečiavosi Vilniaus universiteto bibliotekos specialistai: Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė Nijolė Klingaitė-Dacevičienė, Rankraščių skyriaus bibliotekininkas Paulius Bagočiūnas, Retų spaudinių skyriaus vadovė Virginija Galvanauskaitė, Komunikacijos ir informacijos skyriaus parodų kuratorė Snieguolė Misiūnienė ir Komunikacijos specialistas (socialinių medijų valdymui) Donatas Jarutis. Jie galėjo ne tik parodyti bei papasakoti, kokios nacionalinės ir regionų vertybės saugomos jų įstaigoje, bet ir pamatyti Šilutės miestą, daugiau apie jį sužinoti. Belaukiant parodos pristatymo istorikas, gidas Pranas Avižinis svečiams vedė ekskursiją, po kurios vilniečiai žadėjo dar kartą sugrįžti į šį pamario miestą.

Renginyje N. Klingaitė-Dacevičienė papasakojo apie Vilniaus universiteto biblioteką, jos kūrimosi aplinkybes, įvairialypę veiklą, apimančią saugojimą, mokslinius tyrimus, leidybą, restauravimą, skaitmeninimą,  viešinimą ir kt. Ši biblioteka ypatinga ne tik dėl to, kad tai yra seniausia valstybinės reikšmės akademinė biblioteka, kuri 2020 m. minėjo 450 metų jubiliejų. Čia saugoma pirmoji lietuviška knyga, pirmoji lietuviška knyga LDK teritorijoje, 341 inkunabulas, 16 dokumentų UNESCO Pasaulio atminties programos nacionaliniame bei regioniniame registruose. Renginio dalyviai parodoje neišvydo Martyno Mažvydo „Katekizmo“, tačiau kiekvienas galėjo pavartyti jo faksimilę.

P. Bagočiūnas pristatė įdomius parodos eksponatus, kurių dalis buvo susiję ir su šiuo kraštu. Didelio susidomėjimo sulaukė Vilniaus knygrišio Jokūbo Morkūno knyga ir 2018 m. dailininko, poeto Vytauto Kuso sukurta itin mažo formato knyga „Būsenos”, užfiksuota Lietuvos rekordų knygoje ir oficialiai pripažinta pačia mažiausia lietuviška knyga pasaulyje. Parodoje eksponuoti Motiejaus Valančiaus, Maironio, Vinco Kudirkos, Simono Daukanto, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Vinco Mykolaičio-Putino rankraščiai, iš kurių sužinota įdomių faktų. Pavyzdžiui, Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly” pagrindinis veikėjas Liudas Vasaris galėjo būti Jonas Sėkla. Kita parodos dalis buvo skirta Šilutės kraštui. Buvo galima išvysti Šilutės miesto mecenato Hugo Šojaus (1845–1937) brolio Gustavo Arnoldo Karlo Šojaus (1846–1921), dirbusio notaru, registracijos knygą (1878), Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojo Jurgio Mikšo (1862–1908) atsiminimų albumėlį (1883–1886), tautosakos rinkėjo Vilio Kalvaičio (1848–1914) dienoraštį (1891), Šilutėje gyvenusio istorijos tyrinėtojo Petro Jakšto (1899–1988) rankraščius, asmeninius dokumentus ir kt.

Renginio metu netrūko klausimų, komentarų, nusistebėjimų bei dovanų. Šilutiškiai dėkingi Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojams už unikalią progą išvysti originalius Lietuvos istoriją bei kultūrą  pristatančius raštijos dokumentus.

Inga Tarozienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus
vyresnioji bibliotekininkė

Pirmosios lietuviškos knygos faksimilė Vertingi eksponatai – įdomios istorijos Šilutėje – Vilniaus universiteto bibliotekos specialistų parengtos parodos pristatymas

Spausdinti
Facebook komentarai