Norvilo dovana

Dovana bibliotekai – išeivijoje leistos knygos

Šilutės F. Bajoraičio viešąją biblioteką pamalonino Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantis bibliotekos bičiulis, išeivis iš Švėkšnos apylinkių, psichologas, visuomenės veikėjas prof. dr. Algis Norvilas, atsiųsdamas dovanų jau ketvirtąją knygų siuntą. Nors gautos knygos nėra retos Lietuvos bibliotekose, tačiau F. Bajoraičio viešoji biblioteka savo fonduose iki šiol jų neturėjo.

Dovanotų knygų siuntoje vyrauja išeivijoje įvairiais laikotarpiais išleistos lietuvių rašytojų, kultūros ir visuomenės veikėjų, iškiliausių dvasios vadų knygos: grožinė literatūra, istorijos ir biografinio pobūdžio leidiniai, kalbotyros veikalai ir kt. Besidominčius išeivijos istorija turėtų suintriguoti tarp dovanotų leidinių rasta žurnalisto Vlado Būtėno kartu su bendraminčiais parengta knyga – fotografijų albumas „Pennsylvanijos angliakasių Lietuva“ (1977). Leidinys pateikia nemažai įdomios medžiagos apie dvidešimt dvi Pensilvanijos lietuvių parapijas bei kolonijas. Būtent čia gimė „išeivių Lietuva“ – kūrėsi pirmosios lietuviškos organizacijos, išėjo pirmieji lietuviški laikraščiai.

Išskirtinės išliekamosios vertės suteikia kai kuriose dovanotose knygose rasti rankraštiniai dovanojimo įrašai, skirti pačiam prof. dr. A. Norvilui (pvz., kalbininko Juozo Masilionio paliktas įrašas autorinėje knygoje „Lietuvių kalbos sintaksė“, 1985) bei jam artimiems asmenims. Šios knygos, kaip ir ankstesnėse prof. dr. A. Norvilo F. Bajoraičio viešajai bibliotekai atsiųstose knygų siuntose rasti dedikuoti ar autografuoti leidiniai, ne tik praturtino Autografuotų bei dedikuotų knygų rinkinį, bet ir tapo išeivijos šviesuomenės kultūrinio bendradarbiavimo ir bendravimo liudininkėmis.

Virginija Veiverienė,
Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus
vyr. bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai