Kintų pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniai ieško žodžių žodyne.

Žodynai – žodžių namai

Spalio 19–20 dienomis Šilutės F. Bajoraičio bibliotekos Kintų filiale vyko pamokos ir mokymai Kintų pagrindinės mokyklos penktos ir šeštos klasės mokiniams.

Pamokoms ,,Spausdintų žodynų gausa ir įvairovė“ bibliotekininkės surengė spausdintų žodynų parodėlę ir trumpai papasakojo apie žodynus, žinynus ir enciklopedijas, kaip juos rasti bibliotekos lentynose. Mokiniai sužinojo, kad vieną žodyną gali sudaryti ne viena, o net keletas knygų. Pateikta informacijos, kaip sudaromi žodynai, kaip paprastai galima rasti norimą žodį. Šias žinias pamokos dalyviai įtvirtino atlikdami užduotis. Viena iš užduočių – pasidomėti žodynu, kuriame ieškota žodžių, trumpai pristatyti jį ir jame rastą žodį klasės draugams. Mokiniai stebėjosi, kiek daug ir įvairių yra žodynų, paėmę į rankas negalėjo atsistebėti kai kurių žodynų svoriu. Įdomiausi jiems pasirodė vardų ir pavardžių žodynai, kuriuose jie galėjo sužinoti savo vardo ar pavardės kilmę.

Bibliotekininkės mokiniams pristatė Lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą. Peržvelgti joje esantys žodynai. Surengti mokymai, kaip šia informacine sistema naudotis planšetiniais, stacionariais kompiuteriais ir mobiliaisiais telefonais. Dalyviai gana greitai suprato, kad tiek elektroniniuose, tiek spausdintuose žodynuose žodžiai yra surūšiuoti ta pačia tvarka.

Stebina tai, kad daugumai mokinių visgi labiau patiko atlikti užduotis naudojantis spausdintais žodynais. Regis, toks šiai kartai neįprastas informacijos ieškojimo būdas yra įdomus ir patrauklus.

Vitalija Mišinskaitė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Kintų filialo bibliotekininkė

Bibliotekininkė moko naudotis ,,Lietuvių kalbos išteklių informacine sistema''. Bibliotekininkė pasakoja apie žodynus, žinynus ir enciklopedijas. Kintų pagrindinės mokyklos 5 klasės mokiniai pristato žodyną, su kuriuo dirbo visą pamoką, klasės draugams ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai A. Neimantienei. Kintų pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniai moka naudotis įvairiais informacijos šaltiniais. Kintų pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniai mokosi naudotis ,,Lietuvių kalbos išteklių informacine sistema''. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja N. Sodonienė su mokiniais aptaria atliktas užduotis.

Spausdinti
Facebook komentarai