Pamokoje aptarta, kokiais būdais bendraujame

Jaunimas mokėsi prie interaktyvios lentos

Lapkričio mėnesį Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje Vydūno gimnazijos ir Pirmosios gimnazijos 10–12 klasių gimnazistėms surengtos interaktyvios lietuvių kalbos pamokos.

Pamokoje „Bendravimo situacijos ir viešasis kalbėjimas“ aptarti privačiojo ir viešojo kalbėjimo požymiai. Atliekant įvairias užduotis dalyvėms reikėjo atpažinti, kokioje situacijoje pateiktas kalbėjimas. Aptarti tai lemiantys veiksniai. Pateikta medžiaga skirta ugdyti kalbėjimo ir klausymo gebėjimus, mokyti tinkamai pasirinkti kalbinę raišką ir turinį.

Kita pamokos, vykusios prie interaktyvaus ekrano, tema „Kalba – gyvas organizmas“. Jos metu kalbėta apie lietuvių kalbos kitimo priežastis, susijusias su istoriniu ir kultūriniu kontekstu. Paaiškinta, kaip atsiranda nauji žodžiai, kada jie įtraukiami į bendrąjį žodyną. Ekrane pateikus XIX a. ir XXI a. žodžius, juos reikėjo nutempti į reikiamas talpyklas. Gimnazistės šią užduotį atliko puikiai. Pamokos pabaigoje prieita prie išvados, kad lietuvių kalbos kaitai didžiausią įtaką turi globalizacija, emigracija ir kalbų sąveika.

Žaneta Jokužytė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Informacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė

Atliekama užduotis, skirta privačiojo ir viešojo kalbėjimo temai Gimnazistės gilinasi į kalbos kitimo priežastis Interaktyvi pamoka „Kalba – gyvas organizmas“ Vyksta interaktyvi lietuvių kalbos pamoka

Spausdinti
Facebook komentarai