Susitikimas su Laimonu Iniu

Susitikimas su Laimonu Iniu ir knygos „Aštuoni Kuršmarių vėjai“ pristatymas

Birželio 17 d. Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje pristatyta vieno populiariausių ir produktyviausių Lietuvos rašytojų, žurnalisto, vertėjo, redaktoriaus Laimono Inio knyga „Aštuoni Kuršmarių vėjai“. Pristatyme dalyvavo knygos autorius L. Inis, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) prezidentė, poetė Dalia Poškienė bei Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas, lietuvybės puoselėtojas Sigitas Šamborskis. Muzikinį pasirodymą dovanojo Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis „Verdainė“, vadovaujamas Reginos Jokubaitytės.

Pastaruosius kelis dešimtmečius rašytojas L. Inis atkakliai renka, tyrinėja Žemaitijos, Klaipėdos krašto, Mažosios Lietuvos mitologiją, tautosaką, papročius, stengdamasis geriau pažinti šio savito, nepakartojamo krašto gyvą istorinę atmintį, žiniuonių ir gamtos dvasią. „Aštuoni Kuršmarių vėjai“ – naujausioji – devintoji rašytojo L. Inio sakmių ir padavimų leidinių ciklo knyga. Joje autorius pateikta pluoštą sakmių ir padavimų apie senuosius sembų, jotvingių, prūsų dievus, piliakalnius, kovas su kryžiuočiais, Pilėnų ištvermę ir ryžtą ginant savo žemę, taip pat keliolika interpretacijų apie žymiausius Mažosios Lietuvos kultūros ir rašto veikėjus.

Susitikime su šilutiškiais rašytojas L. Inis pabrėžė, jog naujoji knyga nėra tautosakos atpasakojimas. Visos sakmės, padavimai pateikiami šių dienų kontekste. Literatūrinė išmonė suteikia autoriui teisę kurti savo versiją, kurioje atsispindi jo paties pasaulis, interesai, pasaulėžiūra, sugebėjimas valdyti žodį, pateikti apibendrinimus. „Aš nežinau kaip buvo, čia yra mano interpretacijos”, – prisipažino autorius.

Atpasakodamas keletą legendų, rašytojas renginio lankytojus nukėlė į pagonybės, dievų ir dievybių, kurias garbino senovės prūsai, aisčiai ir kitos čia gyvenusios gentys, laikus. Svečias apgailestavo, kad senovėje garbinti akmenys, medžiai, savus pavadinimus turėję upeliai, net kelio vingiai šiandien yra pamiršti, niekam nebeįdomūs.

Autorius apžvelgė ir knygoje publikuojamas biografines noveles, skirtas žymiausių Mažosios Lietuvos kultūros, rašto veikėjų (Jonas Bretkūnas, Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis, Pilypas Ruigys ir kt.) gyvenimo, veiklos, kūrybos epizodams, įvykiams, detalėms atskleisti. Šiuose biografiniuose etiuduose L. Inis įterpia subjektyvių psichologinių pamąstymų, vidinių pasvarstymų. Knygos tekstą sušildo, daro įtaigesniu, gyvesniu, vaizdingesniu ir turtinga kalbinė išraiška, autoriaus parinktos metaforos, vaizdingi veiksmažodžiai.

Renginyje apie knygą, jos reikšmę atverčiant svarbius Mažosios Lietuvos istorinius įvykius, asmenybes kalbėjo XXVII knygos mėgėjų draugijos narys, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės vadovas S. Šamborskis. Pasidžiaugęs išgyventa, išjausta L. Inio knyga, svečias pasidalijo prisiminimais ir įspūdžiais apie 1988 m. užgimusią lietuvybės palaikymo ir puoselėjimo anapus Nemuno idėją, daugiau nei 20 metų organizuotas Karaliaučiaus krašto lietuvių vaikų ir jaunimo etnokultūrines stovyklas, pažintį ir bendravimą su senaisiais lietuvininkais ir ypatingai sunkią ir sudėtingą Karaliaučiaus krašto lietuvių padėtį šiuo metu.

LUMA prezidentė, poetė D. Poškienė susitikimo metu aptarė ir kitas rašytojo L. Inio sakmių, padavimų knygas, skirtas Žemaitijos, kitų etnografinių regionų tautosakai, mitologijai, apžvelgė naujausias LUMA išleistas knygas ir pasidžiaugė, jog daugelio jų redaktorius yra rašytojas L. Inis. Viešnia taip pat pristatė Lietuvai pagražinti draugijos šimtmečiui dedikuotą solidų leidinį „Tautos kuriama Lietuva“.

Rašytojo L. Inio knyga „Aštuoni Kuršmarių vėjai“ iliustruota Vytauto Alberto Gocento, XXVII knygos mėgėjų draugijos nario, tapybos darbais. Šio kūrėjo piešinių paroda prieš kelis metus buvo eksponuota ir Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje.

Neprailgęs susitikimas palydėtas svečių L. Inio ir D. Poškienės skaitomais autorinės poezijos tekstais, bendravimo akimirkomis bei autografų dalijimu įsigytose knygose.

 

Virginija Veiverienė

Susitikimas su Laimonu Iniu Susitikimas su Laimonu Iniu Susitikimas su Laimonu Iniu Susitikimas su Laimonu Iniu Susitikimas su Laimonu Iniu Susitikimas su Laimonu Iniu

Spausdinti
Facebook komentarai