Veiklos metu vaikai užprogramavo robotuką

Vaikai išbandė naujuosius edukacinius robotukus „Photon Robot“

Kovo 9 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje lankėsi M. Jankaus pagrindinės mokyklos pirmokai su mokytoja Violeta Verbickiene. Jie dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose su programuojamomis bitutėmis „Bee-Bot“ ir „Blue-Bot“ ir pirmieji išbandė naujuosius mokomuosius robotus „Photon Robot“.

Edukacinis robotas „Photon Robot“ yra pagalbinė priemonė vedant edukacines veiklas ir pamokas. Padeda vaikams mokytis programavimo, matematikos, kalbų, lavinti kritinį mąstymą, siekti tikslo, gerinti socialinius, emocinius įgūdžius, mokytis komandinio darbo. Robotukai praturtina STEAM ugdymą – integralų, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantį mokinių gebėjimų ugdymą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.

Šis robotas turi gausybę interaktyvių jutiklių, dėl kurių jis tampa puikiu mokymo įrankiu — idealiai tinka veikloms, užduotims, pamokoms paįvairinti. Jis gali reaguoti į aplinką, skleisti garsus, rodyti emocijas, keisti spalvas, judėti, kurti įvairias sąlygas ir t. t. „Photon Robot“ labiausiai pritaikytas darželinukams, ikimokyklinukams bei pradinukams.

Priemonė tinka vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Robotukas tampa draugu, su kuriuo smagu žaisti, kalbėtis, bendrauti, klausyti ir mokytis. Žaidžiant su robotuku noriai mokomasi taisyklingai tarti garsus ir juos išgirsti, ugdomi kalbiniai įgūdžiai. Tokios žaismingos veiklos didina ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybes dalyvauti ugdymo procese ir skatina jų mokymosi motyvaciją.

Bibliotekoje vaikai susipažino su robotuko „Photon Robot“ išmaniosiomis technologinėmis galimybėmis bei planšetėje esančiomis programėlėmis ir valdymo svirtimi. Aplikacija „PHOTON EDU“ yra pateikta lietuvių kalba, skirta trims skirtingoms amžiaus grupėms, o programėlės edukacinis turinys atitinka LR švietimo programą. Veiklos metu vaikai padėjo užprogramuoti robotuko žingsnius, nukeliauti iki suplanuoto tikslo, keisti spalvas bei įvairius garsus. Išmaniojo robotuko padedami mokėsi programavimo ir elektronikos pradmenų, skaičiuoti, orientavimosi erdvėje, lengviau įsisąmonino kryptis „pirmyn–atgal“, „kairė–dešinė“. Tai žadino vaikų motyvaciją veikti drauge, kurti, ieškoti atsakymų, tyrinėti, eksperimentuoti.

Inovacijų ir technologijų apsuptyje neįsivaizduojame veiklų be informacinių technologijų ir jų teikiamų galimybių. Naudojant edukacinį robotuką „Photon Robot“ vaikai greičiau suvoks sparčiai besikeičiantį technologijų pasaulį bei tobulins įvairius gebėjimus bei įgūdžius.

Edgaras Strelčiūnas,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Vaikų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkas

Vaikai žaidžia su bitutėmis „Bee-Bot“ ir „Blue-Bot“ Vaikai su bitutėmis atlieka užduotis Vaikai atlieka užduotis su robotukais Mokiniai susipažino su edukaciniu robotuku „Photon Robot“

Spausdinti
Facebook komentarai