Susirinkusieji įdėmiai klausosi pasakojimo

Inkaklių bibliotekoje paminėtas Rainių tragedijos 80-metis

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Inkaklių filialas, minėdamas Rainių kankinių mirties 80-mečio metines, sukvietė bibliotekos lankytojus į prisiminimų vakarą su Antanu Jonu Montvydu, kurio tėvelis, Antanas Montvydas buvo nukankintas Rainių miškelyje.
1941 m. birželio 24 d. naktį kraupiai ir negailestingai sovietų NKVD-istų nukankinti 74 politiniai kaliniai Rainių miškelyje (Telšių r.). Tarp šių kankinių buvo keturi ir mūsų krašto žmonės, tuometinio Švėkšnos valsčiaus. Tai: Povilas Kardelis, samdinys, gimęs 1908 m. Raudiškės kaime. Iki 1940 metų jis uždarbiaudavo Vokietijoje, ne kartą vokiečių buvo sulaikytas už kontrabandą. Buvo kaimyno įskųstas, kad gabena iš Vokietijos kontrabandą ir suimtas 1941 m. sausio 14 d. Kalintas už sienos pažeidimą, įkalintas Telšių kalėjime.
Kazimieras Kaulius, gimęs 1908 m. Pažėrų kaime, Telšių aps., gyveno Švėkšnoje ir dirbo lentpjūvėje. Buvo suimtas 1941 m. sausio 15 d. savo namuose, apkaltintas antisovietine agitacija.
Kazys Galdikas, gimęs 1905 m. Kekališkės kaime. Suimant, 1941 m. sausio 15 d., tuo laiku gyveno Telšiuose, buvo darbininkas. Palaidotas senosiose Telšių miesto kapinėse.
Antanas Montvydas, gimęs 1907 m. Mataičių kaime, pasiturinčių ūkininkų šeimoje, dirbo staliumi. 1941 m. sausio13 d. buvo suimtas ir apkaltintas antisovietinės agitacijos skleidimu. Įkalintas Kretingos, vėliau Telšių kalėjime. 1941 metų gegužės 24 d. nuteistas 5 metams lagerio.
Visi čia paminėti kraštiečiai, 1941 m. birželio 24 d. naktį kartu su kitais Telšių kalėjime kalėjusiais politiniais kaliniais, buvo žiauriai nukankinti.
Antanas Montvydas, nors tuo laiku buvo dar 7 metų vaikas, gerai pamena kaip tėtis, Antanas Jonas Montvydas, gavęs pranešimą išvyko prisistatyti į Švėkšnos viloje veikusią sovietų komendantūrą. Giliai į atmintį įsirėžė to laiko žmonių kalbos ir mamos kelionės dviračiu lankyti tėvą Švėkšnoje, vėliau Kretingos ir Telšių kalėjimuose.
Viskas prasidėjo paprastai – skundu apie išsakytą pastabą dėl vargingai atrodančios raudonarmiečių aprangos. Deja, vėliau viskas tapo rimta… Nors 1941 m. gegužės 24 d. Antanas Montvydas buvo nuteistas penkeriems metams kalėjimo, prasidėjus karui bei įvykus lietuvių sukilimui prieš sovietų valdžią, sprukdami NKVD-istai ir sovietų armijos vadai birželio 25 d. visiems politiniams kaliniams be teismo paskelbė mirties bausmės nutarimą. Toliau vyko sveiku protu nesuvokiamos kankinės ir žudynės: lupama oda, plikomi karštu vandeniu, nupjaunamos kūno dalys, badomi durtuvais…
Kai gyventojai Rainių miškelyje aptiko 74 kankinių kūnus, 46 iš jų buvo neįmanoma atpažinti. Mamos nepažino savo sūnų, žmonos savo vyrų, o sesės brolių…
Liepos 1 d. kartu su kitais kankiniais bendroje kapo duobėje buvo palaidoti ir mūsų kraštiečiai – Kazimieras Kaulius, Povilas Kardelis ir Antanas Montvydas.
Sovietų valdžia, siekė ištrinti šio įvykio prisiminimą, nugriovė Telšių miesto kapinėse pradėtą statyti koplyčią, iškirto Rainių miškelį. Nepaisant to, ši tragedija nebuvo pamiršta. 1991 metais, minint 50-ąsias politinių kalinių nužudymo metines, Rainiuose buvo pašventinta nauja Kančios koplyčia ir pasodintas Atminties ąžuolynas. Koplyčios lubas puošia dailininko A. Kmieliausko freskos, kuriose nutapyti Rainių kankiniai. Žudynių vietoje, miške, apie 300 m nuo koplyčios, įrengta aikštelė su rausvo granito paminklu „Trys kryžiai” (aut. skulpt. Regimantas Midvikis). 1995 metais atminimo vieta su paminklu ir koplyčia paskelbti nacionalinės reikšmės istorijos ir memorialiniu paminklu. Čia kasmet sugrįžta neabejingi tautos tragedijai žmonės, giminaičiai pagerbti tautos kankinius, paprastus žmones žuvusius už laisvę.
Prisimename ir mes…

Daiva Milkerienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Inkaklių filialo bibliotekininkė

Prisiminimus pasakoja Antanas Montvydas

Spausdinti
Facebook komentarai