Renginio svečiai ir tremtiniai_2021

Vilkyčiuose gyvenančių tremtinių atsiminimai

Birželio 15 dieną Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filialo darbuotojos sukvietė buvusius tremtinius paminėti „Gedulo ir vilties“ dienos. Šiemet minima 80-ties metų sukaktis, kai 1941 metų birželio 14-sios naktį, enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus ir trėmimus.

Susitikimo pradžioje buvo uždegtas tradicinis „Gedulo ir vilties“ žibintas, kuris jau penkioliktą kartą degė Vilkyčių tremtinių rankose. Su kiekvienais metais tremtinių gretos vis mažėja, nebelieka žmonių, kurie išgyveno sunkią dalią.

Vilkyčių filiale parengta fotografijų paroda „Gyvenimas Sibiro tolybėse“ iš Vilkyčių vietovėje gyvenančių buvusių tremtinių archyvų. Tik iš fotografijų galima pamatyti suvargusius, prastai apsirengusius žmones, bet jų akyse viltį sugrįžti į Lietuvą.

Susirinkę svečiai dalijosi tremties laikmečio atsiminimais: pasakojo apie sunkią vaikystę, savo ir tėvelių sekinantį darbą Sibiro taigose, problemas sugrįžus į Lietuvą.

Juozas Gimbūtas prisiminė sukretančius įvykius, kai ginkluoti rusų kariškiai įsiveržė į trobą ir tėvams įsakė kinkyti arklius, ruoštis į tremtį. Tėvai skubinosi sugriebti maisto, rūbų, vieną kitą daiktą ilgai kelionei. Penkių asmenų šeimyna (tėvas, mama ir trys sūnūs) su palyda atvyko į stotį ir buvo sulaipinta į gyvulinius vagonus užkaltais langais. Buvo pasakyta: „Atvežėm visam amžiui. Nei paso, nei dokumento, čia reikės ir numirti“. Tremtyje išgyveno 10 metų. J. Gimbūtas tuo metu buvo 15-metis, teko su tėvais dirbti kolūkyje, pagalbiniu darbininku. Grįžus į Lietuvą 1959 m. niekas nelaukė, be dokumentų neregistravo, įsidarbinti negalėjo.

Antanas Krūvelis pasakojo, ten kur jo tėvai gyveno, ištrėmė visą kaimą. Gyventojai palaipsniui sugrįžo, atstatė sodybas. Lietuvos Nepriklausomybės metais rinko duomenis apie sunaikinto kaimo gyventojus. Išleido knygą „Kaimo prie lakštingalų upės istorija“ (sudarytojai Povilas Jakučionis ir Algimantas Jakučionis).   Knygoje aprašyti A. Krūvelio sesers atsiminimai.

Snieguolė Brazdeikienė prisiminė mamos, Janinos Šmitaitės-Veserienės, pasakojimus. Atsinešė tremtyje darytų nuotraukų, su užfiksuotais tremtinių gyvenimo įvykiais.

Buvę tremtiniai tiki, kad birželio 14-osios įvykiai nebepasikartos, bus mažiau juodų gedulo dienų, daugiau vilties ir šviesos.

Palmyra Jančauskienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Vilkyčių filialo bibliotekininkė

Fotografiju paroda_Gyvenimas Sibiro tolybėse_ tremtiniu gyvenimas_2021 Fotografiju paroda_Gyvenimas Sibiro tolybese_2021

Spausdinti
Facebook komentarai