Prasmingas susitikimas Žemaičių Naumiestyje

Prasmingas susitikimas Žemaičių Naumiestyje

Sausio 17 dieną Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filiale vyko susitikimas su poetu, evangelikų liuteronų kunigu dr. Valdu Aušra. Susitikimo su skaitytojais metu jis pristatė savo naujausią poezijos knygą „Chronos ir Kairos”.

Knygos pristatyme autorius papasakojo apie savo gyvenimo ir kūrybos kelią, kaip atsidūrė Amerikoje. Profesinį gyvenimą pradėjęs nuo biologijos mokslų, jis kardinaliai pakeitė kryptį ir perėjo prie teologijos. Prisiminė, kad visada jį traukė filosofija, teologija. Kunigu  tapti tuomet net negalvojo, norėjosi giliau patyrinėti teologiją. Svečias papasakojo apie sąsajas su Žemaičių Naumiesčiu. Miestelio   evangelikų liuteronų bažnyčioje jis buvo konfirmuotas  kunigo Jono Armonaičio. Čia pakrikštyta ir jo dukra. Jo kelionė link Dievo privedė prie kunigystės. Diena, kai apsisprendė tapti kunigu ir pateikė prašymą vyskupui, sutapo su diena, kai mirė kunigas J. Armonaitis. Filosofijos daktaro laipsnį turintis kunigas V. Aušra jau kelis dešimtmečius gyvena Čikagoje, kunigauja seniausioje lietuvių evangelikų liuteronų parapijoje.

Su susitikimo dalyviais V. Aušra pasidalino ir savo įvairiais pastebėjimais, atsakė į gausius klausytojų klausimus. Jis pasakojo, jog rašyti poeziją pradėjo gana vėlai ir tam postūmis buvo jo mamos liga. Eilėraščiai gimė iš asmeninių išgyvenimų, vidinio nerimo dėl brangaus žmogaus. Proza ir poezija gimsta savaime, be didelių pastangų.

Pristatydamas savo eilėraščių knygą „Chronos ir Kairos“ V. Aušra sakė, kad ją sudaro skyriai, skirti tam tikram laikotarpiui – nuo advento iki gavėnios. Jis paaiškino, ką reiškia šios knygos pavadi­nimas. Eilėraščiuose  apmąstomas kasdie­ninis gyvenimas bei tarpusavio santykiai, keliami įvairūs klausimai moralės tema, pastebimas gamtos grožis. Lyrikoje keliama daugybė klausimų, į juos yra daugybė atsakymų. Rašytojas Alvydas Šlepikas pastebėjo, kad V. Aušros kūryba yra „sakralinė poezija gryniausia savo forma – gamtos, kasdienybės, apčiuopiamo, matomo pasaulio meditavimas, kiekviename būties ir buities reiškinyje, blyksnyje, trupinyje ar trupmenoje matant Jo veikimą, transcendencijos šviesą. Eilėraščiai susipina, vienas kitą papildo, temos teka iš vieno teksto į kitą.“

Nepastebimai prabėgusi valanda su dr. V. Aušra buvo itin jauki, turininga ir šilta.

 

 

Nijolė Rimkienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Žemaičių Naumiesčio filialo vyresnioji bibliotekininkė

Prasmingas susitikimas Žemaičių Naumiestyje Prasmingas susitikimas Žemaičių Naumiestyje Prasmingas susitikimas Žemaičių Naumiestyje

Spausdinti
Facebook komentarai