Renkama kraštotyros medžiaga apie Ramučių evangelikų liuteronų bažnyčią

Renkama kraštotyros medžiaga apie Ramučių evangelikų liuteronų bažnyčią

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Ramučių filiale 2022–2023 m. buvo renkama kraštotyros medžiaga  ir saugoma byloje „Ramučių evangelikų liuteronų parapijos ir bažnyčios istorija“.

Kraštą nusiaubęs Antrasis pasaulinis karas ir sovietinė okupacija nepagailėjo didžiosios dalies Mažosios Lietuvos bažnyčių. Susipažinsime su išlikusiais maldos namais – Ramučių evangelikų liuteronų bažnyčia (V. Gaigalaičio g. 6, Ramučių k., Gardamo sen., Šilutės r. sav. LT-99419).

Ši bažnyčia pėsčius bei važiuotus pasitinka ir palydi, džiugina visų akį savo raudonu mūru ir bokštu. Tik laikrodis jau neskaičiuoja valandų, nes po karo dingo mechanizmas. Gal kada nors bokšto laikrodis vėl skaičiuos valandas ir primins, kokie mes laikini šioje žemėje esame. Gaila, kad buvo kitas laikmetis, kad kraštotyrinė medžiaga renkama tik dabar. Anksčiau būtų buvę galima daugiau sužinoti, o raudonų plytų ant granitinio pamato neprakalbinsi.

Kraštotyrinėje medžiagoje bus prisimintas evangelikų kunigas, teologijos daktaras, profesorius Vilius Gaigalaitis, nes Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakulteto auklėtinis, baigęs mokslus paskirtas dirbti į Pamario kraštą. Pradžioje pamaldas V. Gaigalaitis laikė Eidaičių kaimo mokykloje, vėliau – gretimame Ramučių kaime, kuriame 1900 m. pastatoma nedidukė laikina bažnytėlė. Pagerbiant Mažosios Lietuvos politinio, visuomenės ir kultūros veikėjo, evangelikų liuteronų kunigo, teologijos daktaro, profesoriaus Viliaus Gaigalaičio atminimą, jo vardu pavadinta pagrindinė Ramučių gatvė.

Bėgo metai, Ramučiuose pastatyta laikina bažnytėlė jau netenkino parapijiečių, todėl atvykus kunigauti Samueliui Veirauchui (Samuel Weihrauch) 1928 m. pradėta gražios mūrinės bažnyčios statyba, pagal architekto Kurto Gutknechto (Curt Gutknecht) projektą, beje, jis projektavo ir Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčią. Pasikeitus santvarkoms, atėjus tarybinei valdžiai, Ramučių bažnyčia išliko vien tik atsidavusių parapijiečių dėka.

„Kad Ramučiuose yra parapija, kad bažnyčia nebuvo paversta sandėliu ar grūdų džiovykla, reikia dėkoti parapijos tarybos pirmininkui Jonui Septyniui ir ypač neseniai į amžiną atilsį palydėtai jo žmonai Rūtai Septynienei. Šie žmonės daug metų sunkiai dirbę kaupdami lėšų bažnyčios mokesčiams mokėti, daug jėgų atidavę patys remontuodami bei tvarkydami bažnyčią“, – rašo Roza Šikšnienė straipsnyje „Ramučių bažnyčiai – 70“ (Pamarys, rugpjūčio 21 d., 1999, psl. 2). Dabar parapijos tarybai vadovauja J. ir R. Septynių sūnus Rolandas.

Laikas negailestingai naikino Klaipėdos krašto paveldą, taip pat ir Ramučių bažnyčią. Norint išsaugoti maldos namus reikėjo būtinai tvarkyti stogą, nes jo būklė kėlė susirūpinimą ir vietiniams gyventojams, kurie buvo suinteresuoti, kad Ramučių kaimo simbolis išliktų.

2016 m. Ramučių parapijos klebonu paskiriamas jaunas, veiklus ir energingas evangelikų liuteronų kunigas Remigijus Šemeklis. Pirmiausia buvo atidaryta parapijos sąskaita, renkamos lėšos ir 2019 m. žiemą bažnyčia pasitiko nauju stogu. Atlikta daug kitų darbų, daugiau informacijos apie tai bus pateikta kraštotyros byloje. Bažnyčia atgimė, atsinaujino. Užsimezgė šilti santykiai su Ramučių kaimo bendruomene, dabar kunigą R. Šemeklį pažįsta visi Ramučių kaimo gyventojai, nes jis yra dažnas renginių svečias. Bažnyčia – dvasinis, kultūrinis židinys, parapijos tikintieji į savo maldos namus mielai priima visus.

Mažoji Lietuva – unikalus kraštas. Puoselėkime šio krašto istorinį palikimą, nes tik pažindami savo kraštą suvokiame save, tautinį tapatumą ir vertybes.

Artimiausiu metu su kraštotyros byla „Ramučių evangelikų liuteronų parapijos ir bažnyčios istorija“ bus galima susipažinti Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos interneto tinklalapyje www.silutevb.lt.

Raimonda Lomsargytė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Ramučių filialo bibliotekininko padėjėja

Renkama kraštotyros medžiaga apie Ramučių evangelikų liuteronų bažnyčią Renkama kraštotyros medžiaga apie Ramučių evangelikų liuteronų bažnyčią Renkama kraštotyros medžiaga apie Ramučių evangelikų liuteronų bažnyčią Renkama kraštotyros medžiaga apie Ramučių evangelikų liuteronų bažnyčią Renkama kraštotyros medžiaga apie Ramučių evangelikų liuteronų bažnyčią

Spausdinti
Facebook komentarai