Istorijos mokytojas veda pamoką

Skamba gimtoji lietuvių kalba

Kovo 3 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Katyčių filiale vyko integruota edukacinė pamoka, skirta Knygnešio dienai. Pamokos tema – ,,Skamba gimtoji lietuvių kalba“. Ruoštis ir vesti pamoką pradinių klasių mokiniams padėjo Katyčių pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas metodininkas Algimantas Valaitis, pradinių klasių mokytojos metodininkės Viliutė Vindžigelskienė, Virginija Gečaitė, Zofija Kungienė.
Istorijos mokytojas supažindino mokinius su knygnešių veikla, sunkumais, pasiektais rezultatais. Vaikai, mokytojo pakalbinti, noriai dalyvavo pokalbyje, išsakė savo nuomonę, diskutavo, kodėl Jurgis  Bielinis vadinamas knygnešių knygnešiu.
Kitoje  pamokos dalyje vyko praktinis darbas. Mokiniai gamino knygutę, ją puošė, vienas kitam patarė ir padėjo. Bibliotekininkė vos spėjo suktis dalindama mokiniams patarimus bei  pasiūlymus.
Malonu buvo klausytis mokytojų Virginijos Gečaitės ir Viliutės Vindžigelskienės mokinių, kurie išsakė savo mintis apie gimtąją kalbą, knygą, raštą.
Pamokos pabaigoje visi kartu įvertino protėvių išmonę ir gabumus saugant, puoselėjant gimtąją kalbą.

Vanda Valaitienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Katyčių filialo bibliotekininkė

Mokytojų pagalba Pamokos pabaigaVaikas laikantis rankoje savo pasigamintą knygutę

Spausdinti
Facebook komentarai