V. Kochanskytė su vakaro svečiu

Pristatyta knyga apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską

Kovo 24 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas, kuriame dalyvavo autorė Ramunė Sakalauskaitė ir aktorė, skaitovė Virginija Kochanskytė.

Susirinkusiems pradžioje parodytas režisieriaus Audiaus Juzėno 1997 metais sukurtas filmas „Tėve mūsų“ apie šią išskirtinę asmenybę, palikusią ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje.

Žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė dalijosi šviesiais prisiminimais, kurie liko iš susitikimų su kunigu, ilgamečiu Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonu ir ilgamečiu jos vadovu Kazimieru Vasiliausku (1922–2001). Svarbiausia gyvenimo išmintimi jam tapo priesakas ieškoti žmoguje grožio ir aplinkui sėti gėrį. Gražiausius norus jis kvietė palydėti konkrečiu darbu, tegul ir menkiausiu, bet vis dėlto realiu pavyzdžiu, pats ištiesdamas varguoliams duonos kąsnį ar paremdamas pinigais. Buvęs politinis kalinys ir tremtinys liko ištikimas amžinosioms vertybėms, skleidė nesuvaidintą atjautą žmogui, bendraudamas ieškodavo to, kas sieja, o ne skiria žmones.

Skaitovė Virginija Kochanskytė paskaitė ištraukų iš knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“. Ji irgi pasakojo apie nepaprastas akimirkas, kurias teko išgyventi bendraujant su kunigu. Didžiulį įspūdį jai paliko monsinjoro paprastumas, begalinis gerumas ir pomėgis poezijai. Tad ir susitikimą ji baigė Vytauto Mačernio eilėraščiu „Aš pažinau karalių tavyje“.

Renginys skirtas Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-mečio metams.

Žaneta Jokužytė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Informacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė

Aktorė Kochanckytė skaito biografija Aktorė V. Kochanskytė Auditorija Autografas knygoje Diskusija Filmo peržiūra K. Vasiliausko biografijos knygos Autografo dalinimas R. Sakalauskaitės autografas biografijos knygoje Ramunė Sakalauskaitė ir Virginija Kochanskytė Ramunė Sakalauskaitė V. Kochanskytė

Spausdinti
Facebook komentarai