Gintauto Trumpio dovana bibliotekai

Gintauto Trumpio dovana bibliotekai

Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai dovanotas vertingas leidinys – žinomo Vilniaus bibliofilo Gintauto Trumpio katalogo „Asmeninė biblioteka“ IV knyga „Už Lietuvos ribų“ (Vilnius, 2021). Knygą bibliotekai perduoti autorius patikėjo sūnėnui Mindaugui Arčevskiui.

G. Trumpio gimtinė – Klaipėda. Vaikystę leido Nidoje, mokėsi vietos aštuonmetėje mokykloje. Sugrįžęs gyventi į Klaipėdą mokslus tęsė tuometinėje 4-ojoje vidurinėje mokykloje. Studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, kur įgijo inžinieriaus geologo ir hidrogeologo specialybę. Knygas intensyviau pradėjo rinkti po universiteto baigimo, o nuo 1990-ųjų jas kolekcionuoja pagal tam tikras temas. Bibliofilo duomenimis jo asmeninėje bibliotekoje yra apie 13 tūkst. knygų.

Pirmieji G. Trumpio trys katalogai – tai tam tikros tematikos knygų rinkiniai: „Knygos apie knygas“ (2014), „Mažoji Lietuva“ (2017, autoriaus dovanota F. Bajoraičio viešajai bibliotekai 2018 m.), „Vilnius“ (2020). Bibliotekai dovanoto ketvirtojo katalogo sudarymo tematika jau kita – tai spaudos leidiniai, kurie buvo išleisti ir išspausdinti už Lietuvos ribų. Leidiniai kataloge pateikiami pagal laikotarpius: iki 1918 m. vasario 1 d., 1918–1944 m., 1945–1990 m. (sovietinis laikotarpis), 1991–2021 m. (po nepriklausomybės atkūrimo). Kiekvieno laikotarpio leidiniai suskirstyti į dvi grupes: knygos lotynišku šriftu ir kirilica. Pasirinktas abėcėlinis leidinių išdėstymas. Daugelis leidinių aprašų papildyti pastabomis apie knygos fizinę būklę, retumą, autografus ir dedikacijas, proveniencijas (antspaudai, ekslibrisai, lipdės, įrašai). Kataloge įrašytų 3 381 leidinių išleidimo (išspausdinimo) geografija gana plati. Tai ne tik įvairūs Europos miestai ir miesteliai, bet ir Šiaurės bei Pietų Amerikos, Australijos stambūs pasaulio leidybos centrai. Kataloge yra ir vienetinių leidinių, pvz., Lietuvoje retas leidinys – 1995 m. Jakutske (Rusija) išleista tremtinių iš Lietuvos atsiminimų knyga rusų kalba.

Autorius knygoje pateikia keletą pagalbinių rodyklių, lengvinančių paiešką: Antraščių rodyklė; Asmenvardžių rodyklė; Įrašai, dedikacijos, antspaudai; Serialiniai leidiniai; Kalendoriai ir kt. Katalogas pasižymi puikiu dizainu, iliustruotas kokybiškomis knygų viršelių nuotraukomis.

Katalogo „Asmeninė biblioteka“ IV knyga „Už Lietuvos ribų“ skirta visiems smalsuoliams, o ypatingai tiems, kurie nori išsamiau susipažinti ne tik su lituanistinės knygos kultūros ir leidybos už Lietuvos ribų istorija, bet ir įvertinti šių leidinių sklaidos Lietuvoje raidą asmeninės bibliotekos požiūriu, juolab kad daugelis kataloge įrašytų knygų turi nuosavybės įrašus, liudijančius apie privačius ir valstybinius vieno ar kito leidinio savininkus ir leidžiančius sekti, kaip knygos keliavo iš vienos vietos į kitą.

Pamario bibliotekininkai nuoširdžiai dėkoja bibliofilui G. Trumpiui už dovanotą leidinį ir kviečia visus susidomėjusius F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje susipažinti su knyga ir joje atskleista dalele G. Trumpio asmeninės bibliotekos.

 

Virginija Veiverienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė

Gintauto Trumpio dovana bibliotekai

Spausdinti
Facebook komentarai