Minime Fridricho Bajoraičio 140-ąsias gimimo metines

Šių metų gruodžio 9 d. minime lietuvininkų poeto, visuomenės ir kultūros veikėjo Fridricho Bajoraičio 140-ąsias gimimo metines. Jau dvidešimt aštuonerius metus Šilutės viešoji biblioteka vadinasi šio garbaus šviesuolio vardu.

F. Bajoraitis (1883–1909) lietuvių tautos kultūros istorijoje suvaidino svarbų vaidmenį kaip švietėjas, poetas ir ypač kaip patriotas, lietuvybės puoselėtojas. Niūriais germanizacijos laikais savo eilėraščiais ir straipsniais jis gynė lietuvių kalbos teises, įrodinėjo jos grožį, istorinę vertę, sprendė lietuvininkų bendruomenės išlikimo, lietuvybės ugdymo klausimą. „Visur tik lietuviškai!“, – kartojo jis. F. Bajoraičio gyvenimo liepsna užgeso per anksti – mirė 25-erių. Tačiau ji degė ypatingai ryškiai. Šios ugnies kibirkštys, krisdamos į imlią ir atvirą lietuvininko širdį, imdavo liepsnoti, įžiebdamos tikėjimą ir viltį, kad lietuvybė Prūsijos krašte bus išsaugota.

F. Bajoraitis sukūrė tik apie 50 ligi šiol žinomų eilėraščių, kurie autoriui pelnė visuotinį pripažinimą. Jo lyrika tapo įkvėpimo šaltiniu ne vienam poetui, eilės buvo spausdinamos to meto laikraščiuose, žurnaluose, kalendoriuose, deklamuojamos šventėse ir susiėjimuose, skaitomos ne vienoje lietuvininko šeimoje.

Mažosios Lietuvos poetas F. Bajoraitis yra viena iš XX a. pradžios jungčių, šiandienos Lietuvą jungiančių su beveik prarasta, bet lietuviams istoriškai nemaria ir nepaprastai savita tautinio lietuvių tapatumo dalimi, kuri augo ir formavosi Prūsijoje.

Kviečiame su F. Bajoraičio veikla, kūryba plačiau susipažinti aplankant Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje (Periodikos skaitykla, I a. ) veikiančią dokumentų parodą „Mažosios Lietuvos paukštelis Fridrichas Bajoraitis“, pristatančią pagrindinius poeto gyvenimo ir veiklos momentus.

Daugiau apie F. Bajoraitį skaitykite: https://www.silutevb.lt/fridrichas-bajoraitis-paukstelis/

Spausdinti
Facebook komentarai