Paminėta Gedulo ir vilties diena

Paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 14-ąją naumiestiškiai, kaip ir visa Lietuva, minėjo  Gedulo ir vilties dieną, kuri prasidėjo šv. Mišiomis Žemaičių Naumiesčio arkangelo Mykolo bažnyčioje už gyvus ir mirusius tremtinius.

Prie paminklo „Tėvynės kančioms atminti“, pagerbiant masinių tremčių aukas ir jų atminimą padėta gėlių, uždegtos atminimo žvakutės. Gausiai susirinkę miestelio žmonės bei gimnazistai, padedant Vainuto senųjų kaimo tradicijų kultūros centro folkloro kolektyvui „Vainuta“ (vad. Jolanta Majienė) sudainavo dainą „Lietuva brangi“. Kreipdamasis į susirinkusiuosius Žemaičių Naumiesčio seniūnas Virginijus Stasiulis  palinkėjo niekada nepamiršti šios skaudžios praeities ir išsaugoti atminimą ateities kartoms.

Vėliau minėjimo dalyviai, susirinkę Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filiale, klausėsi Žemaičių krašto etnokultūros centro etnografės Ornelos Gudavičės skaitomos tremtinių poezijos. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos muziejininkas Saulius Sodonis prisiminė jau 82 metus siekiančią skaudžią mūsų tautos tremties istoriją. Jaukią atmosferą kūrė folkloro kolektyvo „Vainuta“ atliekamos dainos bei skaitomi tremtinių atsiminimai. Prie arbatos puodelio susirinkusieji dalijosi savo istorijomis, dainavo senai dainuotas dainas.

 

Danutė Bružienė
Žemaičių Naumiesčio filialo bibliotekininkė

Paminėta Gedulo ir vilties diena Paminėta Gedulo ir vilties diena Paminėta Gedulo ir vilties diena

Spausdinti
Facebook komentarai