Kaip pasiruošti viešai kalbai ir nugalėti kalbėjimo baimę?

Kaip pasiruošti viešai kalbai ir nugalėti kalbėjimo baimę?

Rugsėjo 29 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje svečiavosi kraštietė, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos bei Vilniaus kolegijos scenos kalbos ir retorikos dėstytoja doc. Rita Juodelienė. Ji atvyko su kilnia misija – tobulinti bibliotekininkų viešojo kalbėjimo įgūdžius mokymuose „Veiksmingas žodis“.

Pradžioje lektorė dalyviams pristatė komunikacijos esmę, tikslus, svarbiausius elementus, kaip kalbėti, kad kito neįžeistum, kokia turi būti įtaigi kalba. Dalyviai supažindinti su išraiškos priemonėmis, leidžiančiomis lengviau komunikuoti ir bendrauti su auditorija. Aiškiai identifikuotos  baimės, su kokiomis susiduriama kalbant. Patarta, kaip jas valdyti. Akcentuota, kokius „namų darbus“ būtina iš anksto pasidaryti prieš sakant viešą kalbą.

Pasitelkdami vaidybinius elementus bibliotekininkai išbandė nuotaikingus atsipalaidavimo būdus, pabudinančius kūną ir paruošiančius jį kalbai, išvaduojančius iš baimių, nepasitikėjimo bei padedančius valdyti įtampą. Lektorė pateikė naudingų pratimų ir patarimų, išlaisvinančių artikuliaciją. Dalyviai atliko smagias grupines praktines užduotis, kurias pristatė kolegoms. Daugeliui reikėjo gerokai pastangų išeiti į sceną ir auditorijai stebint improvizuoti. Praktiniai užsiėmimai ir atvejų analizė leido geriau suvokti daromas viešojo kalbėjimo klaidas ir mokytis santykio kūrimo su auditorija. Įtaigiai ir sėkmingai viešai kalbai svarbus tikėjimas, žinojimas, nuoširdumas, savęs ir savo patirties nebijojimas, aktualios problemos užčiuopimas ir jos įveiksminimas.

Mokymai organizuoti įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Šilutės rajono savivaldybės finansuotą projektą „Kompetencijų ugdymo sesija „Gerosios iniciatyvos – atspirties taškas kultūrinių pokyčių link 4“.

 

Jolita Baltutienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja

Projektą finansuoja: 

Šilutės ir Kultūros logotipas

 

Kaip pasiruošti viešai kalbai ir nugalėti kalbėjimo baimę? Kaip pasiruošti viešai kalbai ir nugalėti kalbėjimo baimę? Kaip pasiruošti viešai kalbai ir nugalėti kalbėjimo baimę? Kaip pasiruošti viešai kalbai ir nugalėti kalbėjimo baimę? Kaip pasiruošti viešai kalbai ir nugalėti kalbėjimo baimę?

Spausdinti
Facebook komentarai